Unge med angst

Skrevet af UNIKDANMARK

January 15, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Unge med angst ” Angst er en almindelig psykisk lidelse, der påvirker unge såvel som voksne. Den kan karakteriseres ved vedvarende bekymringer, frygt og nervøsitet, som overstiger almindelige dagligdags bekymringer.

Angst kan manifestere sig forskelligt fra person til person, men fælles for dem alle er en overvældende følelse af uro og angst, der kan være svær at kontrollere. Denne tilstand kan påvirke en persons evne til at fungere normalt i hverdagen og kan have en betydelig indflydelse på deres sociale liv, skole eller arbejde.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvor mange unge har angst?

Statistikker viser en bekymrende tendens til stigende angst blandt unge. Ifølge Sundhedsstyrelsen og Psykiatrifonden kæmper mellem 350.000 og 400.000 danskere med en form for angst, og en stor del af disse er teenagere.

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen understreger, at antallet af børn og unge diagnosticeret med angst eller depression er tredoblet over de sidste 10 år. Dette kan delvist tilskrives en øget opmærksomhed og forbedret diagnosticering, men understreger også behovet for øget støtte og ressourcer til at hjælpe unge med angst.

Symptomer på angst

Angstsymptomer kan variere blandt unge, men der er nogle almindelige tegn, der kan indikere angst.

Disse inkluderer konstante bekymringer, der synes uforholdsmæssige i forhold til situationen. Fysiske symptomer som hjertebanken, svedeture, og maveproblemer er også almindelige. Unge med angst kan opleve sværhedsgrad i at koncentrere sig, irritabilitet, og søvnproblemer.

Der kan også være en markant undgåelsesadfærd, hvor den unge undgår situationer eller aktiviteter, der fremkalder angstfølelser. Disse symptomer kan have en dyb indvirkning på den unges dagligdag, sociale relationer og skolepræstationer.

Årsager til angst hos unge

Udviklingen af angst hos unge er ofte et resultat af en kombination af flere faktorer. Genetisk sårbarhed kan spille en rolle, da familier ofte har historie med angst eller andre relaterede lidelser.

Miljømæssige forhold, som stressende livsbegivenheder, familiedynamikker og sociale pres, kan også bidrage. Yderligere kan traumatiske oplevelser som mobning, skilsmisse i familien, eller alvorlige sygdomme være udløsende faktorer.

Denne komplekse interaktion mellem genetiske, miljømæssige og personlige faktorer bidrager til udviklingen af angstlidelser hos unge.

Angst behandling?

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Unge med angst ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig