Traumer hvad er det

Skrevet af UNIKDANMARK

January 9, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Traumer hvad er det “ Traumer findes i forskellige former og kan opstå på mange måder. De påvirker mennesker uafhængigt af køn og alder.

Traumer fra fortiden har indvirkning på fremtiden, enten i større eller mindre grad. I socialt arbejde bliver traumer ofte overset, hvilket er paradoksalt. Dette skyldes, at international forskning tydeligt viser en sammenhæng mellem traumer og sårbarhed.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er traumer

Et traume kan betragtes som et sår eller en skade. Et psykologisk traume opstår, når indre og ydre ressourcer ikke er tilstrækkelige til at håndtere en ekstern trussel.

Denne trussel kan være overgreb, omsorgssvigt, andres død, truslen mod eget liv, misbrug i familien, vold, eller seksuelle overgreb. Det kan også omfatte at have familiemedlemmer i fængsel under opvæksten.

Traumer påvirker både hjerne og krop forskelligt fra person til person. Dette gælder også traumets styrke. Effekterne kan være en hjerne i kamp-, flugt- eller frys-tilstand og en negativ kropsopfattelse, ofte med en tendens til bedøvelse og selvskade.

Hos nogle aftager symptomerne efter få uger eller måneder, mens andre udvikler en lidelse som følge af den traumatiske oplevelse.

Hvem er mest udsat for traumer

For visse grupper er det essentielt at fokusere på traumer og deres håndtering. International forskning understreger forbindelsen mellem traumer og sårbarhed, selv lang tid efter hændelsen. Især ses en øget forekomst af hjemløshed blandt dem, der har oplevet traumer.

Et studie fra USA indikerer, at mellem 80 til 90% af hjemløse unge har oplevet omsorgssvigt, hvilket ofte resulterer i traumatiske erfaringer.

Denne indsigt er afgørende inden for socialt arbejde, hvor traumehåndtering traditionelt har været nedprioriteret.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvorfor skal traume håndteres

Traumer kræver håndtering, da de dybtgående påvirker menneskers liv på mange måder.

De kan manifestere sig gennem undgåelse, genoplevelsesreaktioner, konstant stress og psykisk sårbarhed, såsom depression og angst. Effekten af traumer kan også omfatte et tab af tro og håb på en bedre fremtid.

I professionelt arbejde med traumer er målet at støtte personen i at opnå et mere funktionelt liv med lysere fremtidsudsigter end de nuværende.

Hvordan behandler man traumer

Behandling af et traume fokuserer ofte på psykoterapi. Psykoterapi er en effektiv metode til at hjælpe individer med at bearbejde og overkomme traumatiske oplevelser.

Terapien involverer samtaler med en uddannet terapeut, der hjælper personen med at forstå og håndtere de følelser og tanker, der er forbundet med traumet.

En central del af psykoterapi er at skabe et sikkert og støttende miljø. Her kan den traumatiserede person føle sig tryg nok til at udforske og udtrykke sine følelser.

Terapeuten vejleder i processen med at genopbygge følelsesmæssig stabilitet og styrke.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Traumer hvad er det ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig