Hvad er UNIKDANMARK

UNIKDANMARK er en privat virksomhed, der drives med det formål at fremme særlige sociale, sundheds- og samfundsmæssige formål. UNIKDANMARK er således RSV -Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. UNIKDANMARK er grundlagt af samme direktør der har stiftet foreningen Børn og Unges Trivsel.

Hos UNIKDANMARK tilbyder vi både tidligt forebyggende indsatser, jf. Lov om social service § 11 og forebyggende foranstaltninger, jf. Lov om social service § 52 i form af familiebehandling, kontaktpersonsindsatser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, efterværn eller akut/sideløbende støtte med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse.

Over 3.000 effektive løsninger leveret til 29+ tilfredse kommuner og virksomheder.
Københavns Kommune
Herlev Kommune
Ballerup Kommune
Albertslund Kommune
Frederiksberg Kommune

Hvad har Børn og Unges Trivsel opnået af resultater?

Vores arbejde er centreret om at yde støtte til unge, som er i overgangen fra et klinisk OPUS forløb i psykiatrien, samt til dem, der har oplevet udviklingstraumer eller omsorgssvigt. Vi tilbyder en række støtteforanstaltninger, herunder psykologhjælp, opbygning af netværksgrupper og integration i et trygt, recovery-orienteret fællesskab, der faciliterer en glidende overgang til voksenlivet.

41,2 Mio Besparelse

Henover en 5-årige periode har Børn og Unges Trivsel sparet kommuner 41,2 mio. (Hvis trækker den 5,1 mio investering fra)

45% færre på kontakthjælp

Selvom det kun er fire år siden, vi begyndte med at indsamle data, har de unge, vi har arbejdet med, imponerende nok reduceret andelen på kontanthjælp fra 63% til 35%.

43% Unge i beskæftigelse

Da indsatsen startede tilbage i 2016 lå beskæftigelsesprocenten for de unge på 8%. Efter at have arbejdet med de unge i fire år, steg procentsatsen til 43%.

div>

Antal hjulpet

Siden 2016 har Børn og Unges Trivsel hjulpet over 4000+ psykisk sårbare unge.

76% Formindsket brug af psykiatrisk behandling

Efter forløb hvor de unge er blevet tilbudt psykologsamtaler, netværksgrupper og adgang til et trygt recovery-orienteret fællesskab, har 76 % færre unge ikke længere behov for psykiatrisk behandling og lever et normalt liv

68% Oplever reduceret ensomhed

Gennem vores tilbud og det fællesskab, vi har skabt i Café UNIK, viser vores resultater, at 68% af de unge føler, de er blevet en del af et fællesskab, som mindsker følelsen af ensomhed.

UNIKDANMARK

Betyder lettelse for kommuner

I tæt samarbejde med kommunerne udvikler UNIKDANMARK skræddersyede programmer, der adresserer de unges udfordringer direkte, hvilket letter arbejdsbyrden og stress for kommunalpersonale.

UNIKDANMARK

Betyder ressourceoptimering i kommuner

Ved at optimere ressourcer tilbyder UNIKDANMARK målrettede indsatser, der effektivt imødekommer den stigende efterspørgsel på psykologisk støtte, styrker fællesskabet og hjælper unge nærmere arbejdsmarkedet.

UNIKDANMARK

Betyder vækst og trivsel i virksomheder

UNIKDANMARK hjælper virksomheder med at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden gennem dedikerede støtteprogrammer, der sikrer kontinuerlig hjælp og ressourcer, især i udfordrende perioder.

UNIKDANMARK

Betyder sund arbejdsbalance for teams

Gennem UNIKDANMARKs rådgivningstjenester investerer virksomheder i deres teams’ mentale sundhed, hvilket fører til en sundere arbejdsbalance og en kultur, hvor hver medarbejder føler sig værdsat og støttet.

Økonomiske og Sociale Gevinster med Projekt UNIK

Gennem vores engagement i Projekt UNIK har vi opnået betydelige økonomiske og sociale fordele. I 2020 estimerede vi den samlede bruttogevinst af Projekt UNIK til at være på imponerende 46,4 millioner kroner. Disse gevinster er ikke kun et tegn på det økonomiske potentiale, men også på den sociale indvirkning vi har haft.

En nærmere analyse af de økonomiske gevinster for det offentlige viser, at 14,5 millioner kroner udgør kapitaliserbare gevinster for kommune, region, og stat. Dette beløb udgør omtrent 31% af den samlede værdi skabt af projektet. Blandt de offentlige aktører ser vi, at kommunerne nyder godt af 46% af denne økonomiske gevinst, hvilket svarer til 6,7 millioner kroner. Staten modtager 12%, svarende til 1,7 millioner kroner, og regionerne 42%, eller 6,1 millioner kroner.

De resterende 31,9 millioner kroner repræsenterer den ikke-kapitaliserbare værdi, som afspejler den dybere sociale indflydelse af vores arbejde. Dette omfatter de unges forbedrede livskvalitet, styrkede købekraft og trivsel, som transcenderer traditionelle økonomiske målinger.

Figur 2: Fordeling af akkumuleret samfundsmæssig værdi

Figur 3: Estimeret fordeling af økonomisk værdi på stat, region og kommune

UNIKDANMARK har Reduceret Omkostninger-og øget psykologhjælp

Psykologhjælp uden ventetid i kommunen

Vores fællesskab fører til vækst, øget mental velbefindende og ensartede ydelser uafhængigt af geografi.

Læs mere >

Besparelse

5 tusind

Estimeret besparelse på psykologhjælp per person, vi hjælper

Se  teamet >

Meget hurtigere

91%

UNIKDANMARK har ingen ventid for psykologhjælp

Formindsk omkostning og øg hastigheden

Psykogloghjælp og terapi, som virker bedre (58% bedre ifølge vores statestikker over 5 års indsamling)

Psykologhjælp uden ventetid i kommunen

Vores fællesskab fører til vækst, øget mental velbefindende og ensartede ydelser uafhængigt af geografi.

Læs mere >

Besparelse

kr 5.000

Det er den estimeret besparelse på psykologhjælp per person baseret på gennemsnit pris.

Se teamet

Lokationer

3

Vi har fysiske lokationer i Herlev, Frederiksberg, og København samt online konsultationer for hele Danmark.

Hurtigere

91%

UNIKDANMARK har ingen ventid for psykologhjælp

Hjulpet

1700+

Gennem årene har vi støttet utallige danskere i deres mentale rejser, hjulpet dem med at navigere i både hverdagen og livet. 

Formindsk omkostning og øg hastigheden

Psykogloghjælp og terapi, som virker bedre (58% bedre ifølge vores statestikker over 5 års indsamling)

Læs mere >

Hvor er UNIKDANMARK i Danmark?

Med stigning i mentale udfordringer er det vigtigere end nogensinde at have adgang til pålidelig støtte. Hos Unikdanmark kombinerer vi det bedste fra begge verdener med tre fysiske lokationer og en omfattende online platform, så du altid kan finde den hjælp, du har brug for.

Creative Agencies

København

I København har vi vores mest centrale lokation, hvor man kan møde os.

Internal Creative

Frederiksberg

På Frederiksberg kan man også finde vores psykologer.

Self-service tools

Herlev

Herlev er, hvor det hele startede og her har vi også vores hoved center.

Freelancers

Online

Vi tilbyder alle vores ydelser fysisk på vores tre lokationer samt online!

EN BEDRE MÅDE

UNIKDANMARK

Vores tilgang kombinerer den fysiske verden med den digitale, hvilket sikrer en konstant, tilgængelighed.

Med tre fysiske lokationer, og en online platform står vi klar.