Hvorfor har man depression

Skrevet af UNIKDANMARK

January 9, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “hvorfor har man depression” Depression er en almindelig psykisk lidelse, som påvirker mange mennesker. Denne tilstand er karakteriseret ved vedvarende tristhed og et markant fald i energiniveau.

Personer, der lider af depression, oplever ofte en bølge af negative tanker og følelser. Derudover kan de have udfordringer med hukommelse og koncentration, hvilket kan påvirke deres daglige funktion og livskvalitet.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er depression

Depression er en psykisk tilstand, der påvirker en persons tanker, følelser og adfærd og kan medføre både psykiske og fysiske symptomer.

Det er normalt at opleve perioder med tristhed eller føle sig “nede”, men når følelser af håbløshed og fortvivlelse bliver vedvarende, kan det være tegn på depression.

Denne tilstand ændrer din måde at tænke, føle og fungere i det daglige på og kan forstyrre dit arbejde, studier, spisevaner, søvn og generelle livsnydelse. At komme gennem hverdagen kan føles overvældende.

Depression kan opleves forskelligt af forskellige mennesker.

Nogle beskriver det som at være i et “sort hul” eller have en følelse af forestående undergang, mens andre oplever følelser af livløshed, tomhed og apati.

Mænd kan eksempelvis ofte opleve vrede og rastløshed. Uanset hvordan symptomerne præsenterer sig, er det vigtigt at forstå, at depression er en seriøs tilstand, der kræver opmærksomhed og behandling.

For at overkomme depression er det første skridt at forstå årsagerne bag tilstanden og at kunne genkende de forskellige symptomer og typer af depression.

Den gode nyhed er, at uanset hvor håbløs situationen måtte føles, findes der veje til forbedring og helbredelse.

Hvad for nogle symptomer kommer der af depression

Symptomer på depression kan variere betydeligt fra person til person, men der findes en række fælles tegn, der ofte er forbundet med tilstanden. Det er vigtigt at bemærke, at disse symptomer også kan forekomme som en normal del af livets op- og nedture. Dog, hvis du oplever mange af disse symptomer, de er intense og har varet i længere tid, kan det tyde på depression.

Her er 10 almindelige symptomer på depression:

 1. Følelse af hjælpeløshed og håbløshed: Et dystert udsyn på fremtiden, hvor du føler, at intet vil blive bedre, og at du ikke kan gøre noget for at forbedre din situation.

 2. Manglende interesse i daglige aktiviteter: Mangel på interesse for tidligere hobbyer, sociale aktiviteter, sex eller andre aktiviteter, der tidligere gav glæde.

 3. Ændringer i appetit eller vægt: Betydelig vægtændring, enten vægttab eller vægtøgning, som kan overstige 5% af kropsvægten på en måned.

 4. Søvnændringer: Enten søvnløshed, især vågning tidligt om morgenen, eller overdreven søvn.

 5. Vrede og irritabilitet: Ophidselse, rastløshed eller endda voldelige følelser. Lav tolerance og en kort lunte.

 6. Tab af energi: Følelsen af at være fysisk drænet og udmattet. Selv små opgaver virker overvældende og tager lang tid at færdiggøre.

 7. Selvhad: Intense følelser af værdiløshed og overdreven skyld. Hård selvkritik og fokus på egne fejl og mangler.

 8. Hensynsløs opførsel: Engagerer sig i risikable aktiviteter som stofmisbrug, gambling, farlig kørsel eller risikable sportsgrene som en måde at undslippe på.

 9. Koncentrationsproblemer: Sværigheder med at fokusere, træffe beslutninger eller huske detaljer.

 10. Uforklarlige smerter: Øget fysisk smerte, såsom hovedpine, rygproblemer, muskelsmerter og maveproblemer, som ikke kan forklares medicinsk.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Sammenhæng mellem depression og angst

Forbindelsen mellem depression og angst er kompleks, da disse tilstande ofte overlapper og påvirker hinanden. Begge tilstande kan stamme fra en fælles biologisk sårbarhed, hvilket kan forklare, hvorfor de ofte forekommer sammen.

Når angst og depression optræder samtidigt, kan de forstærke hinandens symptomer, hvilket understreger vigtigheden af at søge behandling for begge tilstande.

Det kan være udfordrende at skelne mellem depression og bipolar lidelse, da symptomerne på depression kan ligne dem ved den lettere form af bipolar lidelse, hvilket kan føre til fejldiagnosticering. Bipolar lidelse, også kendt som maniodepressiv sygdom, involverer ekstreme humørsvingninger, der strækker sig fra høje (maniske) til lave (depressive) tilstande.

Behandling med antidepressiver kan forværre bipolare symptomer, så det er vigtigt at blive korrekt diagnosticeret. Hvis du oplever perioder med eufori, mindre søvnbehov, tankemylder og impulsiv adførsel, bør du konsultere en psykolog.

Depression er en signifikant risikofaktor for selvmord, og dyb fortvivlelse og håbløshed kan gøre selvmordstanker til en tilsyneladende løsning for den ramte. Det er kritisk at tage enhver snak om selvmord seriøst og at være opmærksom på tegn som:

 • Snak om selvmord eller skade på sig selv.
 • Udtrykker stærke følelser af håbløshed eller at være fanget.
 • En unormal fokus på døden eller det at dø.
 • Hensynsløs adfærd som om de ønsker at dø (f.eks. køre over for rødt).
 • Ringe til eller besøge folk for at sige farvel.
 • Ordne sine papirer og give ting væk.
 • Sige ting som “alle får det bedre uden mig” eller “jeg gider ikke mere”.
 • Et pludseligt skifte fra at være meget langt nede til at opføre sig roligt og glad.

Depression mellem køn og alder

Depression manifesterer sig forskelligt afhængigt af køn og alder, med symptomer, der adskiller sig betydeligt mellem mænd og kvinder, samt mellem unge og ældre.

Mænd: Depressive mænd er ofte mindre tilbøjelige til at anerkende traditionelle depressive følelser som selvhad eller håbløshed. I stedet kan de opleve og rapportere symptomer som træthed, irritabilitet, søvnproblemer og et tabt interesse for arbejde eller hobbyer. Mænd er også mere tilbøjelige til at vise symptomer som vrede, aggressivitet, hensynsløs adfærd og misbrug af stoffer eller alkohol.

Kvinder: Kvinder er generelt mere tilbøjelige til at opleve symptomer som overdreven skyldfølelse, at sove for meget, overeating og vægtøgning. Depression hos kvinder kan også blive påvirket af hormonelle faktorer relateret til menstruationscyklus, graviditet, fødselsdepression og overgangsalderen. For eksempel oplever ca. en ud af syv kvinder fødselsdepression efter fødslen.

Teenagere: Hos teenagere er irritabilitet, vrede og uro ofte de mest fremtrædende symptomer på depression, snarere end traditionel tristhed. De kan også klage over fysiske smerter som hovedpine og mavepine.

Ældre: Ældre mennesker med depression har en tendens til at opleve mere fysiske symptomer end følelsesmæssige. Dette kan omfatte træthed, uforklarlige smerter eller hukommelsesproblemer. Ældre kan også negligere deres personlige udseende og undlade at tage vigtig medicin.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Typer af depression

Depression kommer i forskellige former og grader, og at forstå, om ens tilstand er mild, moderat eller svær, kan være udfordrende.

Derfor er det vigtigt at kende til den specifikke type depression, du måske lider af, for effektivt at kunne styre dine symptomer og modtage den bedste behandling.

Mild og moderat depression: Disse typer er de mest almindelige. Ved mild depression kan symptomerne forstyrre din dagligdag og berøve dig for glæde og motivation.

Ved moderat depression intensiveres disse symptomer, og kan resultere i reduceret selvværd og selvtillid.

Dystymi (vedvarende mild depression): Dystymi er en form for kronisk mild depression, hvor man ofte føler sig nedtrykt, men også oplever perioder med normalt humør. Denne tilstand er ikke så intens som moderat eller svær depression, men den er langvarig, ofte vedvarende i mindst to år.

Nogle mennesker med dystymi oplever også perioder med mere alvorlig depression, kendt som “dobbelt depression”. Dystymi kan være vanskelig at anerkende, da dens symptomer ofte kan ses som en del af ens personlighedsstruktur, præget af udmattelse, lav energi, håbløshed, koncentrationsproblemer og generel tristhed.

Svær eller klinisk depression: Denne type depression er meget mindre almindelig end mild eller moderat depression og er karakteriseret ved intens og ubarmhjertige symptomer.

Ubehandlet varer svær depression typisk mindst seks måneder og kan forekomme gentagne gange. Selvom man ikke oplever alle symptomerne, er det vigtigt at tale med en fagperson, såsom en psykolog, for at få en præcis diagnose og den rette behandling.

En psykolog kan hjælpe med at navigere i symptomerne og tilbyde behandlingsmetoder, der kan forkorte varigheden af depressionsforløbet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “hvorfor har man depression” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig