Hvorfor får nogle depression

Skrevet af UNIKDANMARK

January 9, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “hvorfor får nogle depression” Depression er en almindelig psykisk lidelse, som påvirker mange mennesker. Denne tilstand er karakteriseret ved vedvarende tristhed og et markant fald i energiniveau.

Personer, der lider af depression, oplever ofte en bølge af negative tanker og følelser. Derudover kan de have udfordringer med hukommelse og koncentration, hvilket kan påvirke deres daglige funktion og livskvalitet.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er depression

Depression er en udbredt psykisk lidelse, hvor knap hver femte person oplever depression på et tidspunkt i deres liv.

Overraskende nok søger kun omkring halvdelen af de ramte hjælp fra deres læge, hvilket resulterer i, at mange ikke modtager den nødvendige behandling.

Desuden får mindre end halvdelen af de personer, der konsulterer en læge for depression, en korrekt diagnose.

Når man lider af depression, oplever man en overvældende følelse af nedtrykthed, træthed og mangel på energi.

Livet kan føles tungt og uoverkommeligt, og de berørte kan kæmpe med daglige opgaver på grund af koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer.

Tankerne er ofte negative og pessimistiske, og man kan føle sig uden værdi for andre.

Mange kan ikke identificere, hvornår de depressive tanker begyndte. For nogle kan tænke, tale og bevæge sig langsommere end normalt være et symptom.

Depression varierer i intensitet, og nogle kan endda føle en generel følelsesmæssig afstumpethed.

Selvom det er almindeligt at opleve sorg, kriser eller ulykker, som f.eks. at miste en elsket eller miste et job, er det vigtigt at skelne mellem disse oplevelser og en faktisk depression.

En depression er en alvorlig lidelse, der kan påvirke livskvaliteten betydeligt og gøre det svært at passe arbejde, studie og relationer. Man kan ikke blot “tage sig sammen” eller “tænke mere positivt” for at overvinde en depression.

Risikoen for selvmord blandt personer med depression er også betydelig, da omkring halvdelen af alle selvmord er forbundet med depression.

Det er afgørende at reagere på symptomer på depression og søge hjælp. Symptomerne skal normalt have været til stede i mindst to uger, men de har ofte varet meget længere, fordi det kan være svært at anerkende, at man lider af depression. Derfor er det ofte de pårørende, der først ser, at der er brug for professionel hjælp

Hvilke symptomer kommer der af depression

Depression påvirker ikke kun sindet, men også kroppen. Psykologisk manifesterer depressionen sig gennem dyb tristhed, selvbebrejdelser, skyldfølelse og et lavt selvværd. I nogle tilfælde kan det også føre til irritabilitet og opfarende adfærd. Fysiske symptomer på depression omfatter ofte hovedpine, brystsmerter, samt smerter i nakke, ryg og mave.

Omfanget og sværhedsgraden af disse symptomer afgør, om der er tale om en depression. Blandt de typiske tegn på depression er:

 • Vedvarende følelser af tristhed, nedtrykthed og træthed.
 • Følelse af håbløshed og meningsløshed, med tab af interesse for aktiviteter, man tidligere nød.
 • Overvældende negative tanker om egen inkompetence og mangel på betydning.
 • Tendens til social isolation og modvilje mod at møde andre mennesker.
 • Selvbebrejdelser og stærk skyldfølelse.
 • Koncentrationsbesvær og vanskeligheder med at fokusere.
 • Indre uro, rastløshed eller en generel langsommelighed i tanke, tale og bevægelse.
 • Søvnproblemer, herunder hyppig opvågning eller tidlig opvågning, eller en overdreven trang til at sove.
 • Ændringer i appetit, enten væsentligt nedsat eller overdreven.
 • Mulige selvmordstanker.

Depression kan også medføre konstante bekymringer og grublerier, som ikke fører til løsninger, men snarere forstærker negative, urolige, angste og stressede følelser. Disse tanker er påtrængende og svære at slippe af med.

I tilfælde af meget alvorlige depressioner kan der opstå forvrængede opfattelser, som er farvede af den depressive tankegang og som ikke stemmer overens med virkeligheden. I situationer, hvor tankerne er helt fastlåste, kan der være tale om deciderede vrangforestillinger.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvilke grader af depression er der

Depression manifesterer sig på mange forskellige måder og kan deles op i forskellige typer og sværhedsgrader.

To særligt fremtrædende typer af depression er:

 • Melankolsk depression: Denne form er karakteriseret ved en konstant hæmning af tanker, følelser og bevægelser. Den ramte oplever ofte manglende appetit og søvnbesvær.
 • Atypisk depression: Denne type står i kontrast til melankolsk depression. Den er præget af svingende følelser, overfølsomhed over for omgivelserne og en øget appetit samt søvnbehov.

Depressionens sværhedsgrad kan variere fra let til moderat og svær:

 • Let depression: Her kan personen ofte fortsætte med dagligdags aktiviteter som arbejde og fritidsinteresser, men oplever en nedsat livskvalitet. Selvom betegnelsen er ‘let’, kan tilstanden være meget smertefuld for den ramte. Ofte bruges al energi på arbejdet, hvilket efterlader lidt tilbage til privatlivet.
 • Moderat depression: Denne grad indebærer typisk større vanskeligheder med at fungere i arbejds-, familie- og fritidslivet. Symptomerne er mere udtalte end ved let depression, herunder søvnproblemer, såsom tidlig opvågning.
 • Svær depression: I dette tilfælde er det ekstremt vanskeligt at opretholde en normal hverdag, hvad enten det gælder arbejde, fritid eller familieliv. Symptomerne er talrige og kan inkludere selvmordstanker. Ved svær depression kan der også forekomme psykotiske symptomer som vrangforestillinger eller hallucinationer. Vrangforestillinger kan eksempelvis omhandle skyldfølelser over imaginære hændelser, mens hallucinationer kan inkludere at høre stemmer.

Det er vigtigt at understrege, at depression, uanset grad, altid skal tages seriøst og behandles professionelt for at sikre den bedst mulige støtte og heling for den berørte.

Hvordan udvikler depression sig

Depressionens udvikling kan variere betydeligt fra person til person. Den kan indtræffe gradvist over flere måneder eller opstå pludseligt og uventet på ganske kort tid.

Mange oplever at komme sig efter en depression, men der er også risiko for, at tilstanden kan vende tilbage.

Depression manifesterer sig ofte første gang i alderen 15-25 år, men kan også begynde tidligere eller senere i livet. Opstår depressionen senere i livet, eksempelvis efter 50-års alderen, opleves ofte kun én enkelt depressiv episode.

Depression bliver ikke altid behandlet med det samme, da de indledende symptomer kan være vanskelige at identificere som tegn på en behandlingskrævende tilstand.

Ubehandlede depressioner kan have en tendens til at vende tilbage og blive mere alvorlige over tid. Forskning indikerer, at hver enkelt depressiv episode kan øge risikoen for yderligere og mere alvorlige episoder i fremtiden.

Risikoen for at udvikle kronisk depression ligger på 10-30 procent. En ubehandlet depression varer typisk mellem 6-12 måneder. Risikoen for en ny depressiv episode efter en depression er omkring 60 procent, og efter to depressioner stiger denne risiko til omkring 80 procent.

Den biologiske og psykologiske mekanisme bag depression indebærer en ubalance i hjernens forskellige centre.

Stress og psykiske belastninger kan forstyrre denne balance, idet tanker og følelser påvirker hjernens kemi og omvendt. En vedvarende belastning, kombineret med en sårbarhed over for depression, kan udløse tilstanden.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Depression hos børn

Depression kan også påvirke børn og unge, og symptomerne ligner dem, der ses hos voksne, men de tager sig anderledes ud i forhold til alderen. For eksempel er irritabilitet oftere et symptom hos børn og unge end nedtrykthed.

I modsætning til voksne kan børn og unge opleve glædemomenter i bestemte situationer, selvom disse øjeblikke ofte er kortvarige.

Et nedsat ønske og interesse for aktiviteter er ikke et hyppigt symptom hos børn, men det er væsentligt, hvis det forekommer.

Overdreven skyldfølelse ses ofte hos børn og unge med depression, og de kan ligeledes have vanskeligheder med koncentrationen.

For at en adfærd kan betragtes som depressiv, skal der inden for en kort periode have været en væsentlig og vedvarende ændring i barnets eller den unges opførsel, fremtoning og funktionsniveau.

Behandlingen af børn og unge med depression er overordnet set den samme som for voksne, men der foretrækkes ofte psykoterapi frem for medicinsk behandling, især hos yngre børn.

Dette skyldes dels den potentielle påvirkning af medicin på et udviklende sind og krop samt den særlige effektivitet, som terapeutiske metoder kan have på børn og unge.

Behandling til stress

Der findes effektive metoder til at forebygge og behandle depression. Uanset depressionens sværhedsgrad spiller psykoterapi en central rolle i behandlingen.

Ved sværere former for depression anvendes ofte en kombination af psykoterapi og medicinsk behandling. Desuden kan lysbehandling og motion være gavnlige for nogle personer.

Kun cirka halvdelen af de personer, der oplever symptomer på depression, søger hjælp hos deres læge. Det betyder, at mange ikke modtager den nødvendige behandling. Yderligere får under halvdelen af dem, der henvender sig til lægen, stillet den korrekte diagnose.

Desuden modtager kun en del af de diagnosticerede tilstrækkelige doser af medicin og i tilstrækkelig lang tid. Der er også tilfælde, hvor personer får medicin, som muligvis ikke er passende for deres situation.

En ubehandlet depression er langt fra harmløs. Der er tegn på, at depression kan medføre varige ændringer i hjernen, hvilket kan påvirke blandt andet hukommelsen. Mange oplever også en øget følsomhed over for stress og vanskeligheder med at håndtere forskellige situationer efter en depression.

Efter en første depression er der risiko for, at tilstanden vender tilbage, ofte med mere alvorlige symptomer og i kortere intervaller.

Forebyggelse af nye depressive episoder er derfor essentiel. Det indebærer primært at fortsætte behandlingen, selv efter symptomerne er aftaget, og at følge lægens anbefalinger nøje. Støttende samtaler eller psykoterapi anbefales for alle grader af depression.

Effektive psykoterapeutiske behandlingsformer inkluderer kognitiv adfærdsterapi, interpersonel terapi og meta-kognitiv terapi, en nyere form, der også har vist sig effektiv mod depression.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “hvorfor får nogle depression” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig