Hvordan starter en spiseforstyrrelse

Skrevet af UNIKDANMARK

January 13, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Hvordan starter en spiseforstyrrelse “Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser, hvor en persons forhold til mad, krop og vægt er usundt og ofte tvangspræget. De kan manifestere sig gennem overdreven spisning eller ved at undgå mad.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme, der indebærer en forstyrret kropsopfattelse og et unormalt forhold til mad.

De påvirker tanker og følelser og dækker over forskellige sygdomme, hvor kroppens vægt og form spiller en central rolle.

Disse forstyrrelser er ikke altid synlige gennem ekstrem undervægt eller overvægt, og mange med spiseforstyrrelser lever et tilsyneladende normalt liv.

Det er vigtigt at søge hjælp ved spiseforstyrrelser og at støtte dem, der måtte lide af dem, i at få professionel hjælp.

Spiseforstyrrelse symptomer

Symptomer på spiseforstyrrelser varierer men omfatter typisk et forstyrret forhold til mad.

Der er en tendens til overdreven bekymring om mad, vægt og krop, samt utilfredshed med krop og vægt.

Psykologiske symptomer inkluderer et forvrænget kropsbillede og et stærkt behov for kontrol.

Fysiske symptomer som træthed, svimmelhed og mavepine er også almindelige. Adfærd kan variere fra restriktiv spisning og faste til overspisning og opkast. Nogle har også et overdrevet fokus på sundhed og motion.

Hvordan udvikler spiseforstyrrelser sig

Spiseforstyrrelser udvikler sig forskelligt og påvirker både piger, unge kvinder og drenge.

Typisk bliver de opdaget gennem vægttab, ændringer i humør, eller vækstproblemer. Anoreksi og bulimi starter ofte i ungdomsårene, mens tvangsoverspisning sædvanligvis begynder senere.

Behandlingens succesrate varierer: Over halvdelen med anoreksi bliver raske, og en stor del af de med bulimi opnår helbredelse. Tidlig behandling forbedrer chancen for helbredelse markant, da spiseforstyrrelser kan have alvorlige, endda livstruende, konsekvenser hvis de forbliver ubehandlede. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning hurtgist muligt.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan lever man med en spiseforstyrrelser

Når man lever med en spiseforstyrrelse, forsøger man ofte at skjule den. Dette kan inkludere at spise alene og undgå sociale arrangementer.

Tanker om mad kan dominere til den grad, at det bliver svært at fungere i dagligdagen. Afhængigt af typen af spiseforstyrrelse kan man bruge meget psykisk energi på bekymringer om mad og kropsvægt.

Psykologisk kan spiseforstyrrelser medføre en følelse af selvtilfredshed som et middel til at håndtere svære følelser og situationer.

Socialt kan man blive mere trist, indelukket og miste interessen i at være sammen med andre.

Fysisk kan spiseforstyrrelser føre til træthed, koncentrationsbesvær, humørsvingninger, og i alvorlige tilfælde, underernæring og hjerteproblemer.

Behandling til spiseforstyrrelser?

Behandling af spiseforstyrrelser omfatter både at genoprette et normalt forhold til mad og vægt og at adressere de underliggende psykologiske problemer.

Det anbefales en tværfaglig tilgang med et professionelt team bestående af psykologer.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Hvordan starter en spiseforstyrrelse ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig