Hvordan behandles angst

Skrevet af UNIKDANMARK

January 14, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Hvad kommer angst af ” Angst er en tilstand, hvor bekymring og nervøsitet dominerer. Generaliseret angst involverer konstant bekymring og anspændthed i mindst seks måneder. Denne type angst er ikke knyttet til specifikke situationer eller objekter.

Symptomer inkluderer konstant belastning, søvnproblemer, hovedpine, og fysiske reaktioner som hjertebanken. Mange er ikke bevidste om, at de har en angstlidelse og kan forveksle symptomerne med fysiske sygdomme. Diagnosen kan være vanskelig at stille, da symptomer overlapper med andre tilstande.”

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Behandling af angst

Behandling foregår enten i kommunen hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge i psykiatri eller hos psykolog, eller i regionen hvor den varetages af psykolog, læge eller anden faggruppe.

I 10% af de sværeste tilfælde vil behandlingen foregå i hospitalspsykiatrien. Man bliver næsten aldrig indlagt udelukkende på grund af en angstlidelse.

Man kan behandle angst med medicin og psykoterapi. Man kan få behandling med enten medicin eller psykoterapi eller med begge dele på samme tid.

Psykoterapi og medicin er stort set lige effektive former for behandling. Der er dog den forskel, at medicin kun virker, så længe man tager det. I psykoterapi lærer man at anvende metoder, som man også kan bruge efter behandlingen er afsluttet.

Psykoedukation

Psykoedukation er en vigtig del af behandlingen af angst. Denne proces indebærer undervisning i angstens årsager, symptomer, forløb samt mulige behandlinger som medicin og psykoterapi. Det hjælper både den berørte og deres pårørende med at få en bedre forståelse af lidelsen, hvilket kan korrigere misforståelser og berolige. At lære om den specifikke type angst man lider af, kan i sig selv have en positiv effekt.

Psykoterapi

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en effektiv form for psykoterapi til behandling af angst. Den fokuserer på at ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, der vedligeholder angsten. Terapien involverer at analysere og ændre tanker til at være mere realistiske samt eksponering for angstprovokerende situationer for at nedbringe angstreaktionerne. Der arbejdes også med at identificere og ændre negative leveregler. Hjemmeopgaver er en vigtig del af CBT for at overføre fremskridt fra terapi til dagligdagen.

Angst behandling?

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Er angst en diagnose ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig