Hvor mange har depression i verden

Skrevet af UNIKDANMARK

January 9, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “Hvor mange har depression i verden” Depression er ikke blot en midlertidig følelse af tristhed, men en alvorlig psykisk tilstand, der kan påvirke en person dybt.

Denne tilstand kan manifestere sig i forskellige grader, fra en mild, forbigående nedtrykthed til en alvorlig og potentielt livstruende lidelse på grund af øget selvmordsrisiko.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er depression

Hvor mange får depression 

Når man lider af depression, opleves ofte en overvældende følelse af nedtrykthed, mangel på energi og interesse for daglige aktiviteter. Disse symptomer kan have en dybtgående indvirkning på personlige og professionelle relationer samt på ens selvopfattelse.

I befolkningen ses depression hos cirka 3 %, hvilket gør det til en udbredt lidelse, ofte betegnet som en folkesygdom. Desværre bliver omkring 20-30 % af dem, der lider af depression, aldrig helt raske og må dermed leve med denne tilstand gennem livet.

Hvor mange får depression

Depression er en alvorlig psykisk lidelse, som er blandt de mest almindelige i verden. Den påvirker mennesker i alle aldre, inklusive børn, og kan manifestere sig som en dyb følelse af tristhed og manglende glæde i ting, der tidligere har givet lykke.

Kvinder har en højere tendens til at udvikle depression end mænd, og ofte er stress en udløsende faktor. Men de sværeste tilfælde af depression forekommer lige så ofte hos mænd som hos kvinder.

På globalt plan estimeres det, at mere end 264 millioner mennesker lider af depression, hvilket gør det til den mest udbredte psykiske sygdom på verdensplan.

Symptomer på mild til svær depression omfatter nedsat humør og energiniveau, samt en mangel på interesse og nydelse i aktiviteter. Dette ledsages ofte af fysisk og psykisk træthed, søvnproblemer, nedsat appetit, vægttab og nedsat sexlyst. Derudover kan depression påvirke selvopfattelsen negativt, og selv i mildere tilfælde kan tanker om skyld og utilstrækkelighed være fremtrædende.

Depression kan snige sig ind over måneder eller opstå pludseligt inden for en uge. Den kan optræde som en enkeltstående episode eller som tilbagevendende episoder.

En ubehandlet mild depression kan forsvinde af sig selv inden for seks måneder til et år, men behandling kan reducere varigheden signifikant. Forskning viser, at jo tidligere man modtager behandling for depression, desto større er chancen for fuld helbredelse.

Hvilke typer depression er der

Depression påvirker hver enkelt person forskelligt, og symptomerne kan variere i antal og sværhedsgrad. Dette fører til, at depression kan klassificeres som let, moderat eller svær, afhængig af de specifikke symptomer en person oplever.

Hvad er let depression –  Det involverer typisk mindst to kerne symptomer og to ledsagende symptomer. Disse symptomer hæmmer personen, men de fleste er stadig i stand til at fortsætte med daglige aktiviteter. Let depression kan ofte gå over af sig selv.

Hvad er Moderat depression – Det er karakteriseret ved mindst to kerne symptomer og fire ledsagende symptomer. Denne grad af depression påvirker i højere grad personens evne til at udføre daglige aktiviteter og kræver ofte behandling, enten terapeutisk eller medicinsk.

Hvad er Svær depression –  Det indebærer alle tre kerne symptomer og mindst fem ledsagende symptomer. Denne form for depression medfører en markant påvirkning af selvværd og følelser af utilstrækkelighed. Selvmordstanker og -handlinger er ofte forekommende i svære tilfælde af depression. Yderligere kan “somatiske” symptomer være fremtrædende.

Svær depression kan i nogle tilfælde medføre psykotiske symptomer som vrangforestillinger eller hallucinationer. En vrangforestilling kan for eksempel være en overbevisning om at bære skyld for en alvorlig ulykke, eller en tro på, at verden og ens nærmeste vil være bedre tjent uden en selv. Hallucinationer kan omfatte at høre stemmer, der taler nedsættende eller opfordrer til selvmord.

En løsning til depression

Depression er en kompleks og udfordrende tilstand, men der er effektive løsninger tilgængelige, især psykoterapi. Psykoterapi er en bred betegnelse, der dækker over forskellige terapeutiske behandlingsmetoder, som alle har til formål at hjælpe individer med at forstå og overvinde deres depressive tilstand.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Hvor mange har depression i verden” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig