Hvem får stress

Skrevet af UNIKDANMARK

January 7, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “Hvem får stress?” Selvom arbejdslivet og dets tilhørende pres ofte forbindes med stress, peger statistikker på, at de højeste stressniveauer faktisk findes blandt dem, der står uden for arbejdsmarkedet..

Ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i 2017 rapporterede 32,9% af de arbejdsløse om stress, sammenlignet med 14,1% af de beskæftigede.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan er fordelingen af stress ramte mellem mænd og kvinder?

Der er en markant forskel i antallet af Hvem får stress mellem kvinder og mænd. Statistikker fra Statens Institut for Folkesundhed afslører, at en større andel af kvinder oplever stress sammenlignet med mænd.

For eksempel rapporterede 36,3% af kvinder i alderen 16-24 år om stressoplevelser, imens kun 18,2% af mænd i samme aldersgruppe følte det samme. I aldersgruppen 35-44 år følte 22% af kvinderne sig stressede, sammenlignet med 14,9% af mændene.

Når vi ser på alle aldersgrupper samlet, angiver 20,4% af kvinderne, at de oplever stress, i modsætning til 13% af mændene. Det er dog væsentligt at bemærke, at disse tal baserer sig på subjektive oplevelser rapporteret af respondenterne og ikke nødvendigvis afspejler antallet af klinisk diagnosticerede tilfælde af stress.

Disse fund peger på en klar kønsforskel i oplevelsen af stress, hvilket indikerer behovet for en kønsspecifik tilgang til stresshåndtering og forebyggelse.

Hvor mange børn rammes af stress i Danmark?

Der er sket en bemærkelsesværdig stigning i antallet af børn, der lider af stress i Danmark. Sundhedsstyrelsens data viser en markant forøgelse over de sidste 20 år. I 1995 blev 912 børn indlagt på sygehus med stressrelaterede lidelser, mens dette tal var steget til 4.724 børn i 2015.

Børnelæge Karen Tilma, der dagligt behandler børn med stress i sin klinik i Brønderslev, udtaler, at børn i dagens Danmark oplever et enormt pres både i skolen og i deres sociale liv. De udsættes for høje krav og forventninger, mens der sjældent er tid til fordybelse. Hun påpeger dette i artiklen ”Flere og flere børn mistrives: Her er de ni stressrelaterede symptomer” på Tv2.dk. Det er muligt, at en del af stigningen i antal stressramte børn kan tilskrives en øget opmærksomhed på, at børn også kan lide af stress.

Børns Vilkårs BørneTelefonen har også oplevet en stigning i antallet af børn, der kontakter dem om stress og præstationsangst. I perioden fra 1. januar til 14. september 2017 ringede 517 børn ind med spørgsmål om stress. Disse opkald tyder på, at stress bliver mere udtalt med stigende alder hos børnene.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvorfor stress skal håndteres

Stress er et alvorligt problem, som kræver opmærksomhed og handling. Hvis den ikke bliver håndteret korrekt, kan den føre til en række både fysiske og psykiske helbredsproblemer. Her er nogle af de vigtigste grunde til, at stress skal håndteres, og hvad den kan føre til, hvis den forbliver ubehandlet:

1. Fysiske Helbredskonsekvenser: Langvarig stress kan føre til alvorlige fysiske helbredsproblemer som hjertekarsygdomme, højt blodtryk, og forværring af kroniske lidelser som diabetes og fordøjelsesproblemer. Kroppens konstante alarmtilstand under stress påvirker flere systemer i kroppen og kan over tid resultere i varige skader.

2. Psykiske Konsekvenser: Stress påvirker også det mentale helbred. Den kan være en væsentlig faktor i udviklingen af psykiske lidelser som depression og angst. Stress kan også forårsage søvnproblemer, hvilket yderligere kan forværre psykiske helbredsproblemer.

3. Nedsat Livskvalitet: Vedvarende stress kan føre til en markant nedsættelse af livskvaliteten. Den kan begrænse ens evne til at nyde daglige aktiviteter, påvirke relationer negativt, og reducere arbejdsevnen.

4. Sociale og Relationelle Problemer: Stress kan skabe spændinger og konflikter i relationer, både i familien og på arbejdspladsen. Dette kan føre til en ond cirkel, hvor stress påvirker relationer, som igen øger stressniveauet.

Det er derfor af afgørende betydning at tage stress alvorligt og aktivt arbejde på at håndtere den.

Dette kan inkludere livsstilsændringer, professionel hjælp, såsom terapi eller rådgivning, og strategier for stresshåndtering som mindfulness og afspændingsteknikker.

Ved at håndtere stress effektivt kan man forebygge mange af de nævnte helbredsproblemer og forbedre livskvaliteten betydeligt.

En løsning til stress

Det er afgørende at søge professional psykoterapeutisk rådgivning til at identificerer, hvordan du bedst muligt kan håndtere stress. Psykoterapi har bevidst, at være en af de mest effektive løsninger for at forbedre stress og angst. 

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Hvem får stress” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!