Hvad gør stress ved kroppen

Skrevet af UNIKDANMARK

January 7, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “Hvad er stress?” Stress er en tilstand, hvor man føler sig anspændt og utilpas. Det er en reaktion på fysisk eller psykisk belastning udefra og er ikke i sig selv en sygdom.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan påvirker stress kroppen?

Når stress påvirker kroppen, sker der tydelige ændringer. For det første reagerer kroppen med karakteristiske fysiske tegn og adfærdsændringer. Selvom kortvarig stress typisk ikke er skadelig, forudsat at der efterfølges af en periode til at genoprette balance mellem krav og ressourcer, kan den have betydelige virkninger.

For det andet, under en akut stressreaktion, går kroppen straks i alarmberedskab, klar til enten kamp eller flugt. Dette indebærer en hurtig frigivelse af adrenalin, som øger blodtryk og hjertefrekvens og gør musklerne klar til at yde deres bedste.

For det tredje, samtidig med adrenalinudskillelsen, stiger antallet af blodplader, hvilket er vigtigt for blodets evne til at størkne. Et andet kritisk hormon i denne sammenhæng er kortisol, som blandt andet regulerer søvnrytmen og kroppens evne til at bekæmpe infektioner.

Desuden, når stressniveauet er konstant højt, stiger kortisolniveauet også, men dets gavnlige virkninger er kun til stede ved kortvarig stress. Ved langvarig stress kan et højt niveau af disse hormoner føre til svækket immunforsvar og øge risikoen for alvorlige helbredsproblemer som hjerte-karsygdomme og blodpropper.

Endelig er det afgørende, at kroppen effektivt kan nedbryde og regulere overskydende adrenalin og kortisol. Dette kan opnås gennem hvile, motion og passende pauser, som er vigtige for at opretholde et sundt stressniveau.

Hvad er signaler på stress?

Stress kan manifestere sig gennem en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige signaler, som varierer fra person til person. Det er vigtigt at være opmærksom på ændringer i kroppen og adfærd og at søge forklaringer på disse. Hvis man oplever flere af de nævnte symptomer, eller hvis der opstår nye symptomer, er det klogt at konsultere en læge.

For det første, under akut stress, er nogle af de mest almindelige fysiske symptomer hjertebanken, høj puls, og svedige hænder. Selv intens tænkning om en stressende situation, som en farlig trafiksituation, kan udløse disse reaktioner.

For det andet, på det psykiske plan, er ulykkelighed og hukommelsesproblemer ofte tidlige indikatorer for stress. Ydermere, hvis en kollega, som normalt er engageret, pludselig bliver usamarbejdsvillig eller kritisk, kan det være et tegn på stress. Det samme gælder ændringer i adfærd i hjemmet, hvor man eller ens partner mister interessen for normalt glædelige aktiviteter.

Desuden, mange er bevidste om, at stress kan føre til fysiske sundhedsproblemer som blodpropper. Men det er mindre kendt, at den hyppigste psykiske følgesygdom af stress er depression. Depression er en alvorlig tilstand, som påvirker en betydelig del af befolkningen på et eller andet tidspunkt.

Mange af de psykiske symptomer på stress ligner dem på depression, hvilket gør det svært at skelne mellem de to. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din stress har udviklet sig til en depression, anbefales det at tale med en professionel.

En løsning til stress

Det er afgørende at søge professional psykoterapeutisk rådgivning til at identificerer, hvordan du bedst muligt kan håndtere stress. Psykoterapi har bevidst, at være en af de mest effektive løsninger for at forbedre stress og angst. 

 Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Hvad gør stress ved kroppen” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!