Hvad gør stress ved hjernen

Skrevet af UNIKDANMARK

January 7, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “Hvad gør stress ved hjernen?” I vores nutidige præstationssamfund betragtes stress ofte som en folkesygdom. De fleste mennesker vil sandsynligvis opleve stress på et eller andet tidspunkt i deres liv. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil søger omkring en halv million danskere årligt lægehjælp på grund af stresssymptomer.

Der er mange teorier om årsagerne til den udbredte forekomst af stress, men et centralt spørgsmål er, hvad der egentlig sker i hjernen under langvarig stressbelastning.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Forskning

Langvarig stress har en markant effekt på hjernens funktion og struktur. Forskning viser, at vedvarende stress kan føre til ændringer i både hjernens kemi og fysik. Dette kan påvirke alt fra hukommelse og koncentration til følelsesmæssig regulering. Forståelsen af disse ændringer er afgørende for at adressere stress på en effektiv måde og for at undgå de langsigtede konsekvenser, det kan have for både mental og fysisk sundhed.

Hvad er stress

Stress opstår, når de krav og forventninger, der stilles til os, overskrider vores opfattede evner og muligheder for at håndtere dem. Dette fører til en stressreaktion i hjernen, som kan sammenlignes med en motor, der skifter op i et højere gear. Denne mentale opskalering forbedrer hjernens evne til at reagere på stressudløsende faktorer.

For eksempel, når hjernen oplever stress, frigives der øgede mængder af stresshormonerne adrenalin og kortisol. Disse hormoner har den virkning, at de øger blodtrykket, hjertefrekvensen, opmærksomheden og muskelkapaciteten. Resultatet er, at vi bliver i stand til at reagere hurtigere og kraftigere, hvilket er hjernens måde at sikre, at vi kan præstere optimalt i en kort periode.

Denne fysiologiske reaktion er hjernens naturlige respons på stressende situationer, men vedvarende eller kronisk stress kan have langsigtede konsekvenser for både hjernens funktion og vores generelle sundhed.

På kort sigt

På kort sigt fungerer stress som en intelligent mekanisme, der historisk set har hjulpet menneskeheden gennem farlige situationer, hvilket har bidraget til artens overlevelse. I disse situationer fungerer stress mere som en tilstand end en sygdom. Denne mekanisme er udviklet i en tid, hvor trusler, som at undgå farlige dyr eller konfrontation med fjender, hurtigt blev håndteret.

I nutidens verden, hvor vi sjældent står over for fysiske trusler af samme kaliber, lever denne stressmekanisme stadig i vores hjerner. Men nu reagerer vi på forskellige former for langvarige stress, såsom arbejdspres og personlige kriser, der strækker sig over længere tid. Disse moderne stressfaktorer kan have meget forskellige og mere komplekse konsekvenser for vores helbred end de mere direkte og kortvarige trusler, vi stod over for i fortiden

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

På langt sigt

På den lange bane kan konstant stress have en slidende effekt på hjernen, ligesom en motor, der konstant kører på højeste gear, vil blive slidt. Når kroppen kontinuerligt frigiver højere mængder af stresshormoner end normalt over længere tid, begynder det at have negative konsekvenser for hjernen. Især ophobningen af kortisol kan svække immunforsvaret og påvirke hippocampus i hjernen.

Hippocampus spiller en afgørende rolle for flere kognitive funktioner, herunder hukommelse, overblik og koncentration. Uden tilstrækkelig restituering begynder hjernen at blive træt. Derfor er nogle af de første tegn på langvarig stressbelastning forringet hukommelse og evnen til at håndtere arbejdsopgaver og andre forpligtelser.

Denne langsigtede påvirkning af hjernen under stress understreger vigtigheden af at sørge for passende hvile og restitution for at forebygge de skadelige effekter af kronisk stress

Balance mellem aktion og ro

Når man oplever symptomer på langvarig stressbelastning, er det essentielt at fokusere på at finde en balance mellem aktivitet og restituering. Dette indebærer en bevidst søgen efter og prioritering af situationer, hvor hjernen ikke producerer stresshormoner – hvor målet ikke er at handle eller præstere, men blot at være til stede.

Aktiviteter, der fremmer denne balance, kan variere fra person til person. For nogle kan det være en fredfyldt, lang gåtur i naturen, hvor man er alene med sine tanker. For andre kan det være roligt og nærværende samvær med nære venner eller familie, hvor afslapning og tilstedeværelse er i fokus. Det vigtige er at skabe situationer, hvor man føler sig tryg og tilpas, uden specifikke mål eller præstationskrav. Det er processen og oplevelsen, der tæller, ikke resultatet.

At give plads til disse typer af aktiviteter i ens daglige rutiner kan være nøglen til at reducere den skadelige effekt af langvarig stress og genopbygge mental og fysisk sundhed

En løsning til stress

Det er afgørende at søge professional psykoterapeutisk rådgivning til at identificerer, hvordan du bedst muligt kan håndtere stress. Psykoterapi har bevidst, at være en af de mest effektive løsninger for at forbedre stress og angst. 

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Hvad gør stess ved hjernen” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!