Hvad er traumer

Skrevet af UNIKDANMARK

January 9, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Hvad er traumer “ Traumer kan ramme hvem som helst, uanset alder eller køn, og de kan opstå under mange forskellige omstændigheder. Det, der kendetegner traumer, er deres evne til at påvirke fremtiden – enten på en mild eller mere alvorlig måde.

Det er paradoksalt, at traumer ofte overses i socialt arbejde, især når international forskning tydeligt viser, at der er en direkte forbindelse mellem traumatiske oplevelser og sårbarhed.

Denne manglende anerkendelse kan have dybtrækkende konsekvenser for både den enkelte og samfundet. For at yde den bedste hjælp og støtte er det afgørende at anerkende og forstå traumernes rolle og indvirkning.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan opstår et traume

Et traume opstår, når en persons indre og ydre ressourcer er utilstrækkelige til at håndtere en alvorlig, udefrakommende trussel.

Sådanne trusler kan omfatte overgreb, omsorgssvigt, vold, fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, familiemedlemmers fængsling, eller oplevelsen af nære familiemedlemmers død.

Disse hændelser kan forårsage dybe psykologiske sår og skade, der påvirker både hjerne og krop.

Traumer påvirker forskellige mennesker på forskellige måder, og sværhedsgraden kan variere betydeligt. Nogle almindelige reaktioner på traumer omfatter en hjerne, der konstant er i kamp-, flugt-, eller frys-tilstand, samt negative kropsopfattelser og en tendens til at bedøve eller skade sig selv.

Mens nogle mennesker kan komme sig efter et traume over tid, ofte i løbet af uger eller måneder, udvikler andre langvarige lidelser som en direkte følge af den traumatiske oplevelse.

Disse langsigtede virkninger kræver ofte professionel hjælp og støtte for at kunne bearbejdes og helbredes.

Hvem er mere udsat for traumer

Visse grupper af mennesker er mere udsatte for traumer, og det er derfor vigtigt at fokusere særligt på traumearbejde inden for disse grupper.

Forskning, særligt international forskning, har identificeret en klar sammenhæng mellem traumer og senere udsathed i livet.

Dette inkluderer en øget risiko for hjemløshed blandt personer, der lever med traumer.

Et studie i USA har fundet, at en overvældende andel af unge hjemløse – op til 80 til 90 % – har oplevet omsorgssvigt og lever med traumer som følge heraf.

Dette understreger vigtigheden af at integrere traumebevidst arbejde og støtte inden for sociale områder, hvor fokus på traumer ofte er blevet overset.

For at støtte disse udsatte grupper effektivt, er det afgørende at anerkende og behandle underliggende traumer.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvorfor skal traume håndteres

Håndteringen af traumer er essentiel, da de dybtgående påvirker menneskers liv på mange måder.

Ubehandlede traumer kan manifestere sig gennem undgåelsesadfærd, gentagne genoplevelser af den traumatiske hændelse, konstant stress, og en øget psykisk sårbarhed, som kan inkludere depression og angst.

Desuden kan traumer resultere i et tab af håb og tro på en bedre fremtid.

Ved aktivt at håndtere traumer i professionelle sammenhænge, hjælper vi mennesker med at overvinde disse udfordringer og understøtter dem i at skabe et mere meningsfuldt og håbefuldt liv.

Denne tilgang er ikke blot gavnlig for den enkelte, men også for samfundet som helhed, da den kan bidrage til at forhindre langvarige negative konsekvenser af traumer.

Hvordan behandler man traumer

Behandling af et traume fokuserer ofte på psykoterapi. Psykoterapi er en effektiv metode til at hjælpe individer med at bearbejde og overkomme traumatiske oplevelser.

Terapien involverer samtaler med en uddannet terapeut, der hjælper personen med at forstå og håndtere de følelser og tanker, der er forbundet med traumet.

En central del af psykoterapi er at skabe et sikkert og støttende miljø. Her kan den traumatiserede person føle sig tryg nok til at udforske og udtrykke sine følelser.

Terapeuten vejleder i processen med at genopbygge følelsesmæssig stabilitet og styrke.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Hvad er traumer ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig