Hvad er stress

Skrevet af UNIKDANMARK

January 7, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “Hvad er stress?” Stress er en tilstand, hvor man føler sig anspændt og utilpas. Det er en reaktion på fysisk eller psykisk belastning udefra og er ikke i sig selv en sygdom.

Stress

Hvordan stress påvirker en person, afhænger af, hvor truende belastningen opfattes, og hvilke ressourcer personen føler sig i besiddelse af til at håndtere situationen. Stress opstår ofte i forbindelse med store udfordringer i arbejds- eller privatlivet.

Man kan opleve både kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress er generelt uskadelig, men langvarig stress kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Kortvarig stress

Alle oplever kortvarig stress i visse situationer. Denne form for stress fører til en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, som skærper opmærksomheden og forbedrer ydeevnen i krævende situationer som eksaminer, konflikter eller arbejdsrelaterede deadlines.

Når disse udfordringer er håndteret, er det afgørende for kroppen at få ro til at genopbygge sig selv og undgå udviklingen af langvarig stress.

Langtvarig stress

Langvarig stress opstår, når der er en vedvarende ubalance mellem udfordringer og evnen til at håndtere dem.

Årsagerne kan være mange, som alvorlige livsbegivenheder, arbejdsbelastninger, mangel på fritid, samfundsbegivenheder som krig eller naturkatastrofer, eller økonomisk utryghed.

Det er almindeligt, at langvarig stress forekommer, når flere områder af livet er belastet samtidigt.

Risiko forbundet med langvarig stress

Langvarig stress er skadelig og kan øge risikoen for både udvikling og forværring af forskellige sygdomme.

Blandt de helbredsrisici, der er forbundet med langvarig stress, er hjerte-karsygdomme, depression, forværring af kroniske lidelser som overfølsomhedssygdomme og type 2-diabetes, samt en øget risiko for ulykker.

En løsning til stress

Det er afgørende at søge professional psykoterapeutisk rådgivning til at identificerer, hvordan du bedst muligt kan håndtere stress. Psykoterapi har bevidst, at være en af de mest effektive løsninger for at forbedre stress og angst. 

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Hvad er stress” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!