Hjælp mod angst

Skrevet af UNIKDANMARK

January 16, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Hjælp mod angst ” Den bedste form for psykoterapi ved generaliseret angst er kognitiv terapi. Der er desuden positiv effekt af fysisk træning, og afspændingsøvelser kan også hjælpe nogle.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er angst

Angst er en naturlig følelse, men for nogle kan den udvikle sig til en sygdom. Det er en reaktion på fare, men kan blive overdreven og forekomme i almindelige situationer. Angst varierer i intensitet fra let nervøsitet til svære panikanfald.

Generaliseret angst er konstant, mens panikangst kan opstå pludseligt. Angst kan også være et symptom på andre psykiske eller fysiske sygdomme. Hvis angst begrænser ens dagligdag, anbefales det at søge lægehjælp.

Angst behandling

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Angst symptomer

Angst kan medføre både fysiske og psykiske symptomer, som påvirker tanker og adfærd. Fysiske symptomer som hjertebanken og åndenød er ofte tydelige, mens psykiske symptomer kan variere fra mild ængstelse til intense følelser af frygt.

Disse symptomer kan forstærke hinanden, skabe en ond cirkel af voksende angst og bekymringer. Angstsymptomer varierer fra person til person og kan være knyttet til specifikke situationer eller opstå spontant. Forskellige angsttyper kan også forekomme samtidig.

Angst kan frembringe en række forskellige symptomer, herunder:

 1. Fysiske symptomer:

  • Hjertebanken
  • Åndenød
  • Kvalme
  • Prikken og snurren i fingrene
 2. Psykiske symptomer:

  • Let ængstelse
  • Anspændthed
  • Uvirkelighedsfølelse
  • Dødsangst
  • Frygt for at miste forstanden
 3. Tanker og adfærd:

  • Bekymringer
  • Katastrofetanker
  • Manglende tro på at kunne klare situationer
  • Frygt for at miste selvkontrollen

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Kortvarig og langvarig angst

Angst kan optræde både som kortvarige og langvarige tilstande. Kortvarig angst er ofte en naturlig og sund reaktion på en specifik stressende situation eller trussel.

Denne form for angst er typisk forbigående og aftager, når situationen er håndteret eller truslen er forsvundet. Langvarig angst, derimod, er når angstsymptomerne vedvarer over længere tid og ikke nødvendigvis er forbundet med en specifik årsag eller situation.

Dette kan udvikle sig til en angstlidelse, hvor symptomerne påvirker dagligdagen og forhindrer normal funktion. Langvarig angst kræver ofte professionel behandling for at håndtere og overkomme de vedvarende symptomer.

Risiko ved ikke at håndtere angst

Ubehandlet angst kan have betydelige negative konsekvenser for både fysisk og psykisk helbred.

Langvarig angst kan føre til en række sundhedsproblemer, herunder hjertesygdomme, hypertension og et svækket immunforsvar. Det kan også medføre eller forværre psykiske lidelser som depression.

På det sociale plan kan vedvarende angst forårsage problemer i relationer og på arbejdspladsen, hvilket yderligere kan øge stress og angstniveauet.

Derudover kan kronisk angst bidrage til udviklingen af usunde coping-mekanismer som alkohol- eller stofmisbrug. Derfor er det afgørende at søge professionel hjælp til at håndtere angst.

Behandling til angst

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Hjælp mod angst ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig