Er traume en diagnose

Skrevet af UNIKDANMARK

January 9, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Er traume en diagnose “ Efter en traumatisk oplevelse kan et psykologisk traume udvikles som en efterreaktion på belastningen. Vedvarende tilfælde kan føre til diagnosen PTSD, også kendt som posttraumatisk stresslidelse.

Traumets definition afhænger af den enkeltes oplevelse. Sundhedsstyrelsen anbefaler brugen af kognitiv adfærdsterapi til at forebygge og behandle PTSD, især når kliniske symptomer fremkommer inden for den første måned efter traumet.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Er traume en diagnose?

Et traume i sig selv er ikke altid en diagnose. Det henviser til den psykologiske reaktion på en dybt forstyrrende eller stressende begivenhed.

Traumer kan dog føre til specifikke diagnoser såsom PTSD (posttraumatisk stresslidelse), hvis symptomerne er vedvarende og alvorlige. PTSD er kendetegnet ved en række kliniske symptomer som følge af en traumatisk oplevelse.

Det er vigtigt at skelne mellem oplevelsen af et traume og diagnosen PTSD, som kræver en professionel vurdering.

Hvad er et traume

Et psykologisk traume opstår efter en traumatisk hændelse. Det kan ses som et psykologisk sår forårsaget af en ubehagelig begivenhed. Efter hændelsen kan traumet være følsomt og smertefuldt.

Traumatiske hændelser inkluderer ofte oplevelser eller vidnesbyrd om livstrusler eller alvorlig skade. Disse situationer medfører intens frygt eller hjælpesløshed. Det er svært at definere, hvornår en oplevelse er traumatisk. Hændelsens subjektive opfattelse spiller en stor rolle.

Under traumatiske hændelser aktiveres kroppens akutte kriseberedskab. Vores sanser optager information for at undgå fare. Samtidig husker vi faresignaler for at undgå fremtidig fare. Kroppen mobiliserer energi, hvilket kan medføre en modsat reaktion: at stivne eller fryse.

Disse fysiologiske reaktioner styres af vores primitive instinkter og er ikke bevidst kontrollerbare. De har været vigtige for menneskets evolution. Desværre kan de også medføre uhensigtsmæssige følelser og reaktioner efter traumatiske hændelser.

Efter en traumatisk hændelse er det normalt at genopleve skræmmende aspekter gennem påtrængende erindringer. Et traume er ikke det samme som PTSD.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er PTSD

Posttraumatisk stressreaktion, posttraumatisk stresslidelse, og posttraumatisk belastningsreaktion er betegnelser for PTSD. Denne lidelse opstår efter et traume, når efterreaktionerne er så alvorlige, at de påvirker livskvaliteten betydeligt.

Traumet er et symptom, mens posttraumatisk stress er en lidelse med traumet som et centralt element.

Indikatorer for PTSD inkluderer genoplevelser, undgåelsesadfærd, delvis hukommelsestab omkring den traumatiske hændelse, og tilbagevendende fysiologisk aktivering.

Disse symptomer er normale efter traumer, men ved langvarighed og betydelige gener kan det betegnes som PTSD.

Kompleks PTSD er en relateret lidelse med yderligere personligheds- og følelsesmæssige implikationer, delvis overlappende med borderline personlighedsforstyrrelse.

Genoplevelser, eller “flashbacks,” er hyppige efter traumer. De kan omfatte drømme eller mareridt om hændelsen. Hos personer med PTSD forbliver disse reaktioner konstante.

Undgåelsesadfærd er et forsøg på at undgå dårlige minder og følelser. Det kan inkludere undvigelse af alt relateret til traumet, fortrængning, og i nogle tilfælde brug af rusmidler.

Manglende genkaldelse er et andet symptom, hvor personen oplever “huller” i hukommelsen eller nægter at anerkende traumet.

Fysiologiske symptomer hos PTSD-ramte involverer høj aktivitet i det sympatiske nervesystem.

Dette fører til søvnbesvær, irritabilitet, koncentrationsbesvær, hypervigilitet, og en tendens til at skræmmes let.

Hvordan behandler man traumer

Behandling af et traume fokuserer ofte på psykoterapi. Psykoterapi er en effektiv metode til at hjælpe individer med at bearbejde og overkomme traumatiske oplevelser.

Terapien involverer samtaler med en uddannet terapeut, der hjælper personen med at forstå og håndtere de følelser og tanker, der er forbundet med traumet.

En central del af psykoterapi er at skabe et sikkert og støttende miljø. Her kan den traumatiserede person føle sig tryg nok til at udforske og udtrykke sine følelser. Terapeuten vejleder i processen med at genopbygge følelsesmæssig stabilitet og styrke.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Er traume en diagnose ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig