Er stress en diagnose

Skrevet af UNIKDANMARK

January 7, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “Er stress en diagnose”. Stress er en tilstand, ikke en diagnose, og den opstår ofte ved psykisk overbelastning. Imidlertid kan langvarig stress føre til alvorlige helbredsmæssige problemer.

Interessant nok viser forskning, at forskellige former for psykoterapi kan være effektive i behandlingen af stress. På samme måde kan let fysisk aktivitet også spille en vigtig rolle i at håndtere stressniveauer og fremme generelt velvære.

Stress i modsætning til diagnoser som angst og depression, er en beskrivelse af en tilstand af psykisk belastning. Denne belastning kan opstå, når vi føler, at krav, udfordringer og forventninger fra omgivelserne eller os selv overgår vores tilgængelige ressourcer, hvilket potentielt kan true vores velbefindende.

Helbredsmæssige konsekvenser af stress afhænger af en række sammenspillede faktorer. Blandt disse er intensiteten og varigheden af belastningen, den enkeltes oplevelse og håndtering af situationen, personlige og miljømæssige ressourcer, samt symptomer og omfanget af fysiologiske reaktioner forårsaget af stress.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Stress er ikke en sygdom

Der er en tendens til at omtale stress som en folkesygdom. Men stress i sig selv er ikke en sygdom.

Det er en tilstand af belastning og ubalance, som kan føre til sygdom, hvis den varer ved i længere tid. Langvarig stress kan forårsage alvorlige helbredsproblemer såsom blodpropper, hjerte-kar-sygdomme og depression.

Desuden kan den forværre kroniske lidelser som allergi, astma, psoriasis og diabetes.

Derfor er det vigtigt at forstå og håndtere stress korrekt, for at forebygge disse potentielle sundhedsmæssige konsekvenser.

Langvarig stress kan medføre sygdom

Vedvarende stressbelastninger har potentialet til at udløse sygdomme. Dette er særligt tydeligt i forbindelse med depression og hjertesygdomme som hjerteinfarkt og angina. Interessant nok, når en eksisterende helbredstilstand kolliderer med langvarig stress, kan det resultere i en forværring af tilstanden.

Forskere har påpeget visse psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet, som er tæt forbundet med en forhøjet risiko for at udvikle mentale sundhedsproblemer. Disse omfatter forhold som høje arbejdskrav kombineret med lav kontrol (også kendt som job strain), mobning på arbejdspladsen, samt en mangel på balance mellem arbejdsindsats og anerkendelse.

Yderligere identificerer forskningen andre relevante faktorer, der kan spille en rolle i udviklingen af stressrelaterede problemer: utilstrækkelig ledelse, rollekonflikter og -uklarhed, samt en lav grad af social støtte på arbejdspladsen. Det er dog vigtigt at nævne, at forskningsresultaterne varierer i forhold til disse risikofaktorer. Flere danske studier er i gang for at undersøge disse sammenhænge nærmere.

Behandling med fokus på den enkelte

Både i Danmark og på internationalt plan mangler der en klar enighed om de bedste metoder til forebyggelse og behandling af stress. Omfanget af evidensbaseret forskning og systematiske studier, der kigger på forebyggelse og behandling af stress, er fortsat begrænset.

I øjeblikket er de fleste store tiltag målrettet mod personer i erhvervslivet, med en vægt af fokus på det individuelle niveau. Derimod er der en begrænset indsats på det organisatoriske og samfundsmæssige plan.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Psykoterapi hjælper på stress

Behovet for indsats til at forebygge stress adskiller sig markant fra behandlingen af alvorlig stressbelastning hos individer. Forskningsresultater antyder, at forskellige former for psykoterapi er effektive i denne sammenhæng. UNIKDANMARK benytter vi psykoterapi til forbedring af stress.

Dette inkluderer udvikling af mestringsfærdigheder med fokus på udvikling og træning af strategier til problemløsning i stressede situationer, samt psykologisk bistand til stressrelateret angst eller depression.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Er stress en diagnose.” Hvis du har brug for psykologisk rådgivning eller psykoterapi kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!