Er stress arveligt

Skrevet af UNIKDANMARK

January 7, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på “Er stress arveligt?” Stress kan have arvelige indvirkninger på fremtidige generationer

Amerikanske undersøgelser

Et nyligt studie offentliggjort i Nature Neuroscience, som også omtales i den amerikanske udgave af ‘Nature’, antyder, at et stresset liv ikke kun påvirker dig, men også potentielt kan have konsekvenser for dine børns sundhed. Forskningen peger på, at børn af stressede forældre kan have en øget risiko for at udvikle depression.

I studiet undersøgte forskerne, hvordan stress og traumer påvirker mus. De fokuserede specifikt på ændringer i musenes sæd efter udsættelse for stress og traumer.

Deres fund viser, at stress tidligt i livet fører til ændringer i produktionen af meget små RNA-molekyler, kendt som microRNA eller MiRNA.

Dette understreger vigtigheden af stresshåndtering, ikke kun for vores egen skyld, men også for vores efterkommere.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

MiRNA’s Rolle i Stress og Arvelighed?

MicroRNA-molekyler (MiRNA) spiller en central rolle i, hvordan genernes information bliver omsat til proteiner i cellerne.

Disse proteiner er afgørende for cellernes funktion og udvikling, samt i hvilken grad de er udtrykt.

Et studie fremhævet i ‘Nature’ viser, at sædceller reagerer på miljøpåvirkninger, hvilket gør fundene særdeles interessante.

I eksperimenter med mus blev mødrene fjernet fra deres afkom og udsat for stressende forhold.

Musene blev eksempelvis placeret i koldt vand eller fysisk begrænset, og dette blev gjort på forskellige tidspunkter for at undgå, at mødrene kunne berolige deres afkom eller vænne dem til situationerne.

Disse stresspåvirkninger resulterede i, at det mandlige afkom udviste tegn på depressiv adfærd og ofte undervurderede risici.

Forskerne observerede også et unaturligt højt niveau af fem forskellige MiRNA’er hos disse mus.

Blandt disse var miR-375, som tidligere er blevet forbundet med stress og regulering af stofskiftet

Stress kan forbedres

Stress er en tilstand kroppen kommer i, som enten er kortvarig eller langvarig. Langvarig stress kan føre til seriøse helbredesmæssige problemer. Det kan dog forbedres ved hjælp af psykoterapi. Hos UNIKDANMARK har de erfarne psykoterapeuter en unik metode og processer, som kan forbedre den enkeltes stress så de kan slippe af med det hurtigst muligt.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på “Er stress arveligt” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!