Er angst en psykisk sygdom

Skrevet af UNIKDANMARK

January 14, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Er angst en psykisk sygdom ” Angst er en følelse, vi alle oplever, men for nogle bliver den så intens og langvarig, at den forårsager en lammende fornemmelse, som forhindrer dem i at udføre almindelige daglige aktiviteter.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er angst

Angst er en naturlig følelse, men kan for nogle udvikle sig til en sygdom. Den fungerer som en instinktiv reaktion på farlige situationer, men i nogle tilfælde kan angst opstå i hverdagslige situationer, hvor den er ude af proportion med den faktiske fare. Angst varierer i intensitet og kan inkludere alt fra let nervøsitet til svære panikanfald.

Generaliseret angst er en konstant tilstedeværelse, mens panikangst kan opstå pludseligt. Angst kan også være et symptom på andre psykiske eller fysiske sygdomme.

Er angst en psykisk sygdom

Angst kan i nogle tilfælde udvikle sig til en psykisk sygdom, særligt når den bliver kronisk og forstyrrer den daglige funktion.

Mens mild angst kan være en normal reaktion på stress, kan alvorlige og vedvarende tilfælde af angst, såsom generaliseret angstlidelse, panikangst og sociale angstlidelser, kræve professionel behandling.

Disse former for angst går ud over normal bekymring og kan have en betydelig indvirkning på en persons livskvalitet og evne til at fungere i hverdagen.

Forskellige former for angst

Angst varierer i forskellige psykiske sygdomme; i nogle er det det primære symptom, mens det i andre er et af de væsentligste symptomer.

Angst er også almindelig i mange fysiske sygdomme og optræder i næsten alle psykiske lidelser. Forskellen mellem angstformer ligger i symptomerne, årsagerne og deres indvirkning på dagligdagen.

Angstlidelser hvor angst er det dominerende symptom: Angstlidelser varierer i form og symptomer. Panikangst karakteriseres ved pludselige og voldsomme anfald, ofte med fysiske symptomer som hjertebanken og vejrtrækningsproblemer. Generaliseret angst indebærer konstant bekymring og ængstelse, der ikke er knyttet til specifikke situationer. Lettere angst-depressionslidelse kombinerer symptomer på både angst og depression, ofte med angst som det første tegn. Fobier kan være specifikke (som højdeskræk) eller mere generelle (som agorafobi eller socialfobi), og fører kun til diagnose, hvis de signifikant begrænser personens liv.

Angstlidelser, hvor angst er et væsenligt symptom: OCD (Obsessiv-kompulsiv lidelse) er kendetegnet ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger, hvor personen føler trang til at udføre visse ritualer for at afværge frygtede katastrofer. PTSD (posttraumatisk stresslidelse) opstår efter alvorlige traumatiske hændelser og kan vare i længere perioder. Sygdomsangst, eller hypokondri, indebærer frygt for alvorlige sygdomme, ofte baseret på misfortolkning af kropslige fornemmelser, hvilket kan medføre hyppige lægebesøg og være lige så invaliderende som andre angstlidelser.

Angst behandling?

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Er angst en psykisk sygdom ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig