Angstanfald

Skrevet af UNIKDANMARK

January 17, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angstanfald ” Angstanfald, også kendt som panikangst, karakteriseres ved pludselige bølger af intens frygt eller ubehag, der kulminerer inden for få minutter. Disse episoder kan opstå uden forvarsel, hvilket gør dem særligt skræmmende og uforudsigelige for den ramte.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er angstanfald

Symptomerne på angstanfald kan være både fysiske og psykiske. Fysiske symptomer kan omfatte hjertebanken, svedtendens, rysten eller rystelser, åndenød eller kvælningsfornemmelser, smerter eller ubehag i brystet, kvalme eller maveproblemer, svimmelhed, ustabilitet, letthed i hovedet eller besvimelse, kulde- eller hedeture.

De psykiske symptomer kan være en følelse af at miste kontrol eller blive vanvittig, frygt for at dø, eller en følelse af at være adskilt fra sig selv eller virkeligheden.

Ofte kan angstanfald føre til en frygt for selve angsten, kendt som “angst for angsten”, hvilket kan forårsage en begrænsning i individets daglige aktiviteter og livskvalitet.

Den ramte kan begynde at undgå visse situationer, steder eller aktiviteter i frygt for at udløse et nyt anfald. Dette kan i sidste ende føre til agorafobi, en frygt for at være på steder, hvor flugt kan være vanskelig eller pinlig, eller hvor hjælp ikke kan være tilgængelig i tilfælde af et angstanfald.

Det er vigtigt at søge professionel hjælp, hvis man oplever symptomer på angstanfald. Behandling kan omfatte psykoterapi, som kognitiv adfærdsterapi, og i nogle tilfælde medicin.

Ved at adressere angstanfald tidligt, kan man forhindre, at tilstanden udvikler sig og forværrer personens daglige funktion og livskvalitet.

Hvorfor kommer angstanfald

Tendensen til at opleve angstanfald, også kendt som panikangst, menes at være delvist genetisk betinget. Personer med denne lidelse har en medfødt sårbarhed, som gør dem mere modtagelige for at udvikle kraftige angstreaktioner under visse belastninger.

Udløsende faktorer kan være mange og varierede, og nogle gange kan et angstanfald synes at opstå ud af det blå, uden en umiddelbar udløsende årsag.

Når et angstanfald først har fundet sted, er der en tendens til, at yderligere anfald følger. Dette skyldes delvist den indlæringsproces, som finder sted i forbindelse med de første angstanfald. For eksempel, hvis et angstanfald opstår i et supermarked, kan den ramtes instinktive reaktion være at flygte fra stedet.

Denne handling, hvor angsten forsvinder som følge af flugten, forstærker ideen om, at supermarkedet – eller lignende situationer – er farlige eller ubehagelige. Derved kan en kraftig angstreaktion blive så styrket, at det bliver næsten umuligt for personen at begive sig ind i supermarkedet igen.

Disse indlærte reaktioner kan spænde ben for den daglige funktion og kan i sidste ende føre til, at personen undgår visse situationer eller steder, hvilket kan begrænse livskvaliteten betydeligt. Under behandling af angstanfald er det derfor vigtigt at identificere og modvirke disse uhensigtsmæssige indlæringsmønstre.

Dette er en af hovedideerne bag kognitiv terapi, som fokuserer på at ændre tankemønstre og adfærd, der er forbundet med angsten. Ved at adressere og justere disse uhensigtsmæssige tanker og reaktioner, kan angsten reduceres eller i nogle tilfælde helt overvindes.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Risiko ved ikke at håndtere angst

Ubehandlet angst kan have betydelige negative konsekvenser for både fysisk og psykisk helbred.

Langvarig angst kan føre til en række sundhedsproblemer, herunder hjertesygdomme, hypertension og et svækket immunforsvar. Det kan også medføre eller forværre psykiske lidelser som depression.

På det sociale plan kan vedvarende angst forårsage problemer i relationer og på arbejdspladsen, hvilket yderligere kan øge stress og angstniveauet.

Derudover kan kronisk angst bidrage til udviklingen af usunde coping-mekanismer som alkohol- eller stofmisbrug. Derfor er det afgørende at søge professionel hjælp til at håndtere angst.

Behandling af angstanfald (panikangst)

Behandling af angstanfald, også kendt som panikangst, kan foregå gennem forskellige tilgange, hovedsageligt psykoterapi, medicin eller en kombination af begge. Valget af behandling afhænger af den enkeltes situation, symptomer og præferencer.

Psykoterapi:

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en anerkendt og effektiv form for behandling for panikangst. Terapien fokuserer på at ændre negative tanker og adfærd, der bidrager til angstanfaldene.

Inden for rammerne af CBT arbejder patienten sammen med terapeuten på at identificere og udfordre de uhensigtsmæssige tanker og forestillinger omkring angstanfaldene.

Patienten lærer også om lidelsens natur og de mekanismer, der driver symptomerne. Dette bidrager til en bedre forståelse og håndtering af lidelsen.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angstanfald ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig