Angst og OCD

Skrevet af UNIKDANMARK

January 16, 2024

 I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst og OCD ” Det er en angstlidelse, hvor man har uønskede tvangstanker og tvangshandlinger, som man udfører igen og igen. Som regel af frygt for, at der ellers vil ske noget slemt.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er OCD?

Obsessiv-kompulsiv tilstand, ofte kendt som OCD, er en angstlidelse, der er præget af tvangstanker og -handlinger. Tvangstankerne er uønskede og påtrængende tanker, der kan fremkalde en intens frygt eller bekymring, og som personen føler sig magtesløs overfor.

Tvangshandlingerne er gentagne handlinger eller ritualer, som personen udfører for at mindske angst eller forhindre frygtede hændelser. Disse kan være ekstremt tidskrævende og forstyrrende i hverdagen.

Selvom personen med OCD ofte er bevidst om, at disse handlinger er urimelige eller overdrevne, giver de en midlertidig følelse af lettelse. For at blive diagnosticeret med OCD skal disse symptomer medføre betydelig lidelse eller forstyrre personens daglige funktion.

Symptomer på angst og OCD

Personer med OCD oplever ofte en kombination af tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankerne er uønskede og gentagne tanker eller forestillinger, der skaber angst, mens tvangshandlingerne er ritualer, man føler sig nødt til at udføre for at reducere angsten.

Disse handlinger kan omfatte gentagen kontrol, overdreven rengøring, eller mentale ritualer som at tælle eller bede bønner. Symptomerne kan variere i sværhedsgrad, og nogle personer har kun tvangstanker eller -handlinger.

De fysiske manifestationer af OCD kan omfatte angstsymptomer som hjertebanken og svedudbrud. Mange personer med OCD forsøger at undgå situationer, der kan udløse deres symptomer.

Hvordan udvikler angst og OCD sig

OCD (Obsessiv-Kompulsiv Tilstand) kan ofte udvikle sig allerede i barndommen og blive diagnosticeret i de unge år. Sygdommens udvikling varierer fra person til person, hvor nogle oplever en gradvis udvikling af symptomer, mens andre oplever en pludselig opstart.

Typiske symptomer på OCD inkluderer gentagelsesritualer, vaskeritualer, mentale ritualer (som at tælle), kontrolritualer (såsom at tjekke ting), og behov for orden og sym

Symptomerne på OCD (Obsessiv-Kompulsiv Tilstand) varierer, men involverer ofte gentagelsesritualer, vaskeritualer, mentale ritualer (som at tælle), kontrolritualer (som at tjekke ting), og behov for orden og symmetri. Tilstanden kan udvikle sig fra barndommen og blive mere tydelig i ungdomsårene, og kan fortsætte ind i voksenlivet.

Symptomerne kan udvikle sig gradvist, men kan også opstå pludseligt. For nogle bliver OCD en kronisk tilstand, der påvirker deres hverdagsliv markant, mens andre oplever perioder med forbedring eller forværring, ofte i forbindelse med stressende livsbegivenheder. Forståelse og korrekt diagnose af OCD er vigtig for at kunne håndtere tilstanden effektivt.

Angst og OCD behandling?

Behandling af angst og OCD gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angst og OCD ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig