Angst og depression

Skrevet af UNIKDANMARK

January 16, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst og depression “ Angst og depression er to udbredte psykiske lidelser, der påvirker mange mennesker på forskellige måder. 

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Angst og depression

Angst er kendetegnet ved vedvarende og overdreven bekymring, som kan manifestere sig gennem fysiske symptomer som rysten, hjertebanken, og åndenød.

Depression involverer en dyb følelse af tristhed og håbløshed, ledsaget af et tab af interesse for daglige aktiviteter og glæde. Selvom angst og depression kan forekomme separat, er det almindeligt, at personer oplever elementer af begge lidelser samtidig.

Det er vigtigt at forstå disse lidelser for at kunne identificere dem og søge passende hjælp og behandling.

Udbredelse af angst og depression

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 15 procent af alle børn og unge under 18 år bliver diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse. Og 16 procent oplever mentale problemer eller psykisk sygdom, inden de fylder 10 år. 

Der er tale om en markant stigning de senere år. Nye tal fra Landspatientregistret viser, at børn og unge i årene 2012 til og med 2021 har fået stillet en psykiatrisk diagnose sammenlagt 113.000 gange. Det er en stigning på 30.000 tilfælde svarende til knap 37 procent de seneste 10 år.

Angst og depression er udbredte lidelser i Danmark, især blandt unge.

Statistikker viser en bekymrende tendens til stigende forekomst af disse lidelser blandt børn og unge.

Undersøgelser indikerer, at antallet af børn og unge diagnosticeret med angst eller depression er tredoblet i løbet af de seneste 10 år. Disse lidelser har betydelige konsekvenser for de ramte individers livskvalitet, herunder deres sociale interaktioner, akademiske præstationer og generelle velbefindende.

Denne stigning i diagnosticering kan dels skyldes øget opmærksomhed omkring psykiske lidelser, hvilket fremhæver behovet for effektiv behandling og støtte til de unge.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Angst som følge af følelsesmæssig og kognitiv udmattelse

Stress er mere end blot en følelse af travlhed; det kan være resultatet af mange forskellige former for belastninger, herunder følelsesmæssige udfordringer. Tab, skilsmisse, kriser, et utrygt arbejdsmiljø eller et krævende forældreskab kan forårsage, at vi følelsesmæssigt arbejder på overtid.

En vedvarende følelsesmæssig belastning er udmattende og kan svække vores naturlige forsvarsmekanismer. For eksempel kan det blive sværere at slippe bekymringer, og frygt kan blive svær at styre, simpelthen fordi vi mangler de nødvendige ressourcer.

Efter længere perioder med stress vil de fleste opleve, at deres hukommelse, tænkning og problemløsningsevner bliver nedsat. Denne kognitive nedgang kan gøre det vanskeligt at overskue situationer og håndtere angst, hvilket kræver evnen til at være bevidst til stede. At kunne omgås tanker og kropslige fornemmelser uden at blive overvældet af dem er afgørende for at kunne håndtere angst effektivt.

Fælles biologisk grundlag for Stress og Angst

Stress og angst deler en række symptomer, hvilket skyldes, at de begge aktiverer de samme områder i nervesystemet. Derfor kan to personer, den ene med angst og den anden med stress, udadtil fremvise lignende symptomer. Dette fælles biologiske respons er grunden til, at stress og angst ofte kan være svære at skelne fra hinanden på overfladen.

Både stress og angst kan manifestere sig gennem en række fysiske symptomer, som kan være meget ens. Her er en liste over nogle af de mest almindelige fysiske tegn på både stress og angst:

  • Søvnbesvær.
  • En følelse af uro i kroppen.
  • Hjertebanken eller en hurtig hjerteslag.
  • Tendens til svedige håndflader.
  • Smerter i brystområdet.
  • Kvalme eller ubehag i maven.
  • Overfladisk eller hurtig vejrtrækning.
  • Følelsen af svimmelhed eller let hoved.

Sådan håndterer du angst, når det optræder

Udfordringen med at være ramt af både stress og angst er, at hvor stress kræver ro, så kræver angsten, at du udfordrer den.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

#1 Prioriter ro 

Mange stressramte, som også kæmper med angst, oplever en frygt for at lade angsten begrænse dem. De er bange for, at ro og hvile vil forværre deres angsttilstand.

Min observation er, at når vi er udmattede af stress, er det nødvendigt først at tage hånd om os selv og opbygge vores kræfter, inden vi kan begynde at udfordre angsten. Det er vigtigt at tage et skridt ad gangen, og det første skridt er at komme sig over den alvorlige stress ved ikke at overbelaste nervesystemet.

Dette betyder dog ikke, at vi skal isolere os eller undgå al aktivitet. Nervesystemet reguleres bedst i trygge sociale sammenhænge, og nogle gange kan aktive former for ro være nøglen til genopbygning af nærvær og overskud.

#2 Kend forskellen på “Falske alarmer”

Det er afgørende at kunne skelne mellem symptomer på stressrelateret overbelastning og symptomer på angst, især når man oplever begge dele.

Forestil dig, at du skal til et møde og oplever hjertebanken og svimmelhed. Det er vigtigt at tage et øjeblik til at mærke efter, hvad din krop forsøger at fortælle dig. Det kan være en ‘falsk alarm’ og en form for angst, der kræver at blive udfordret. Når du har de rette værktøjer, er det ofte bedst at udfordre angsten, da den ellers kan blive en hindring for dig.

På den anden side, kan de samme symptomer også være tegn fra din krop om, at du er udmattet og har brug for at tage vare på dig selv, eventuelt ved at aflyse eller forkorte mødet, især hvis dagen har været for lang.

Hvordan skelner du? Det kan være vanskeligt at beskrive med ord, men nøglen er at lære at genkende din krops signaler. Derved kan du adskille frygt fra ægte udmattelse.

#3 Professionel psykologhjælp

Det er afgørende at søge professional hjælp til, at identificerer, hvordan du bedst muligt kan håndtere stress og angst. Psykoterapi har bevidst, at være en af de mest effektive løsninger for at forbedre stress og angst. Vores team af psykoterapeuter står klar til at hjælpe dig med at tage det første skridt imod, at forbedre din stress og angst.

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!