Angst og autisme

Skrevet af UNIKDANMARK

January 16, 2024

 I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst og OCD ” Autisme er en udviklingsforstyrrelse. Personer med autisme har en anderledes måde at opleve verden på og kan have en nedsat evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er angst og OCD

Angst kan være en almindelig ledsager til autisme, på grund af de sociale og kommunikative udfordringer som personer med autisme ofte står over for. Personer med autisme kan have svært ved at forstå og tolke sociale signaler, hvilket kan føre til forvirring og angst i sociale situationer.

Desuden kan sensorisk overfølsomhed, som er almindelig hos personer med autisme, forstærke angstoplevelsen. Angsten kan manifestere sig på forskellige måder, herunder generaliseret angst, sociale fobier, eller specifikke fobier, og kan have betydelig indflydelse på personens hverdag og livskvalitet.

Det er vigtigt at adressere angst hos personer med autisme gennem tilpasset terapi og støtte.

Hvad er autisme

Autisme er en neurologisk og udviklingsmæssig tilstand, som typisk bliver synlig i tidlig barndom. Den påvirker, hvordan en person opfatter verden omkring sig og interagerer med andre mennesker.

Autisme er karakteriseret ved forskellige grader af sociale, kommunikative og adfærdsmæssige udfordringer. Personer med autisme kan have vanskeligheder med social interaktion, nonverbal kommunikation og kan udvise gentagne mønstre af adfærd eller interesser.

Spektret af autisme er bredt, hvilket betyder, at hver person med tilstanden kan opleve den forskelligt og med varierende sværhedsgrad.

Hvordan udvikler angst og autisme sig

Autisme udvikler sig tidligt i livet og kan i nogle tilfælde først diagnosticeres i voksen alder, især ved Aspergers syndrom og højtbegavede personer med autisme.

Tidlige tegn på autisme inkluderer manglende blikkontakt, reaktion på navn, og udfordringer med ansigtsudtryk, gestikulation og sprog fra en ung alder. Nogle børn med autisme viser også forsinket motorisk udvikling og sprogudvikling.

Desuden kan fysiske symptomer som maveproblemer forekomme oftere hos børn med autisme. Personer med autisme kan opleve begrænsninger i læring og udvikling, som ikke nødvendigvis følger alderssvarende normer.

Angst og autisme behandling?

Behandling af angst og autisme gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angst og autisme ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig