Angst og ADHD

Skrevet af UNIKDANMARK

January 16, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst og ADHD ” ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og angsttilstande kan ofte forekomme sammen, hvilket skaber en kompleks situation for dem, der er berørt. Det kan være en udfordring at skelne, om angstsymptomerne er direkte relateret til ADHD, eller om de udgør en separat lidelse.

Denne overlapning mellem ADHD og angsttilstande kan gøre diagnosticering og behandling mere kompliceret, da symptomerne på de to lidelser kan forstærke hinanden. Forståelse af denne dynamik er afgørende for at sikre en effektiv behandling og støtte til individer, der håndterer både ADHD og angst.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er angst og ADHD

Angst og ADHD er to forskellige psykiske tilstande, men de kan forekomme samtidigt hos nogle individer. ADHD er en neurodevelopmental lidelse karakteriseret ved problemer med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet.

Angst, derimod, er en tilstand præget af overdreven bekymring, nervøsitet og frygt, som kan være forstyrrende for dagligdagen.

Når en person har både ADHD og angst, kan symptomerne fra begge tilstande overlappe og forstærke hinanden, hvilket kan gøre det vanskeligt at diagnosticere og behandle effektivt.

Symptomer på angst og ADHD

Symptomer på ADHD og angst kan overlappe og påvirke en person på forskellige måder.

ADHD-symptomer inkluderer vanskeligheder med at opretholde opmærksomhed, impulsiv adfærd, og hyperaktivitet.

Angstsymptomer omfatter overdreven bekymring, nervøsitet, og en tendens til at være let skræmt. Når disse to tilstande eksisterer samtidigt, kan symptomerne forstærke hinanden. For eksempel kan en persons angst forstærke deres ADHD-relaterede impulsivitet, eller deres udfordringer med opmærksomhed i ADHD kan forværre deres angstsymptomer.

Denne samtidige forekomst kan føre til større udfordringer i dagligdagen, både socialt og professionelt.

Angst behandling?

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angst og ADHD ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig