Angst for sygdom

Skrevet af UNIKDANMARK

January 15, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst for sygdom ” Sygdomsangst, også kendt som helbredsangst eller hypokondri, er en angstlidelse, hvor personen frygter at være alvorligt syg. De med lidelsen fokuserer intenst på kropslige symptomer, ofte tolkende normale fornemmelser som tegn på sygdomme.

Dette fører til hyppige lægebesøg og en omfattende søgen efter information om sygdomme. En stor andel af konsultationer hos praktiserende læger drejer sig om fysiske symptomer uden organisk årsag, hvilket kan forstærke angsten frem for at lindre den.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er sygdomsangst

Sygdomsangst, også kendt som hypokondri eller helbredsangst, er en angstlidelse, hvor personen frygter alvorlige sygdomme.

Denne frygt fører til konstant bekymring over kroppens fornemmelser, som fortolkes som tegn på sygdom. Lidelsen kan være så intens, at den påvirker personens daglige funktion og relationer.

Selvom betegnelsen ‘hypokonder’ kan virke nedgørende, er det vigtigt at anerkende sygdomsangst som en reel lidelse, der kræver professionel behandling. Symptomerne er ikke indbildte, og angsten kan udløse somatiske symptomer, som forværrer lidelsen.

Mange personer, der besøger læger, gør det pga. symptomer, som ikke har en organisk årsag. For dem med sygdomsangst kan en læges forsikring om, at der ikke er noget galt, kun give kortvarig lettelse.

Angsten og bekymringen fortsætter, og der kan opstå tvivl om undersøgelsernes nøjagtighed. Sygdomsangst påvirker livskvaliteten, og mange isolerer sig eller begrænser deres daglige aktiviteter.

Sygdomsangst, nu kendt som “Illness Anxiety Disorder” i DSM-5, kan behandles effektivt med kognitiv adfærdsterapi, som hjælper med at finde glæde og overskud i livet.

Årsager for angstsygdom

Årsagerne til hypokondri kan være både genetiske og miljømæssige. Arvelighed spiller en rolle i udviklingen af angstlidelser generelt, hvilket kan gøre nogle mere tilbøjelige til at udvikle sygdomsangst.

Miljømæssige faktorer som tidligere erfaringer med alvorlige sygdomme, enten personligt eller hos nære pårørende, kan også øge risikoen. Det er almindeligt at personer med sygdomsangst har vokset op i familier, hvor der er en særlig opmærksomhed på helbred og sundhed.

Traumatiske oplevelser relateret til alvorlige sygdomme kan være både prædisponerende og udløsende faktorer for lidelsen.

Når man frygter at lide af en alvorlig sygdom, kan det medføre angst og stress, som udløser kropslige reaktioner såsom hurtig puls, hjertebanken, og kvalme. Disse er normale symptomer på en aktiv autonome nervesystem.

Ved helbredsangst kan disse kropslige fornemmelser fejltolkes som tegn på alvorlig sygdom, hvilket kan forstærke angsten.

Der kan også opstå en overfølsomhed over for kropslige fornemmelser, kendt som sensibilisering. Frygten for alvorlig sygdom kan vedligeholdes af uhensigtsmæssige sygdomsadfærd og antagelser om helbred.

Angst behandling?

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angst for sygdom ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig