Angst for opkast

Skrevet af UNIKDANMARK

January 15, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst for opkast ” Emetofobi er en specifik fobi karakteriseret ved en frygt for opkast. Denne lidelse omfatter ofte angst for at se, lugte eller selv kaste op. 

Selvom emetofobi er relativt ukendt og kan fejldiagnosticeres, påviser en hollandsk undersøgelse, at næsten 9% af befolkningen kan være berørt. Personer med emetofobi udviser ofte undgåelsesadfærd, som kan være begrænsende i deres daglige liv, eksempelvis ved at undgå offentlige steder eller sociale sammenkomster for at undgå situationer, hvor opkast kan forekomme.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er emetofobi

Emetofobi, også kendt som brækfobi eller opkastfobi, er en specifik fobi, hvor personer oplever intens frygt for opkast. Denne fobi kan variere i form og omfatte angst for kvalme, smitte fra opkast, eller frygten for at se, høre, eller lugte opkast.

Personer med emetofobi udviser ofte undgåelsesadfærd og kan opleve signifikante begrænsninger i deres daglige liv, såsom at undgå offentlige steder eller sociale begivenheder.

Symptomer og tegn

Emetofobi er en frygt for opkast, og den kan tage forskellige former, som angst for kvalme, smitte eller oplevelsen af opkast.

Denne fobi kan føre til begrænsninger i dagligdagen og undgåelsesadfærd. Symptomerne på emetofobi kan omfatte kropslige reaktioner som åndenød og forhøjet puls ved eksponering for triggere, samt negative tanker og bekymringer relateret til opkast. Personer med emetofobi kan også undgå sociale situationer eller offentlige steder, og nogle gange kan fobien forveksles med en spiseforstyrrelse.

Det er vigtigt at kunne skelne mellem mavefornemmelser som sult og symptomer på maveinfluenza, hvilket kan være en udfordring for personer med denne lidelse.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Årsager til angst og emetofobi

Årsagerne til emetofobi er ikke klart definerede, da lidelsen er relativt ukendt og mangler omfattende forskning. Det menes, at emetofobi undertiden kan udspringe af specifikke traumatiske oplevelser relateret til opkast.

Disse kan inkludere personlige sygdomserfaringer eller ubehagelige møder med opkast fra andre. Ikke alle, der lider af emetofobi, kan dog identificere en specifik udløsende hændelse.

Der er også en teori om, at en evolutionær tendens til at undgå sygdomsfremkaldende situationer kan spille en rolle.

Løsning på emetofobi

Den mest effektive behandling af emetofobi er psykoterapi, som har vist sig at være særdeles effektiv for specifikke fobier. Behandlingen fokuserer på at ændre negative tankemønstre og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre gennem to hovedkomponenter: kognitiv terapi og eksponeringsterapi.

Terapi arbejder man med at identificere og ændre tankemønstre, der opretholder fobien, mens eksponeringsterapi gradvist udsætter personen for det frygtede i kontrollerede omgivelser for at reducere angstreaktionen.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angst for opkast ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig