Angst diagnose

Skrevet af UNIKDANMARK

January 17, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst diagnose ” Angst er en følelse, vi alle oplever, men for nogle bliver den så intens og langvarig, at den forårsager en lammende fornemmelse, som forhindrer dem i at udføre almindelige daglige aktiviteter.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Definition af angst

Angst betragtes i medicinsk sammenhæng som en diagnose, når den overstiger normale stressniveauer og påvirker en persons daglige funktion. Denne tilstand er karakteriseret ved vedvarende og overdreven bekymring, frygt eller nervøsitet, som ikke er proportional med den reelle situation eller trussel.

Diagnosen af angstlidelser, såsom generaliseret angstlidelse eller panikangst, baseres på specifikke kriterier, der omfatter symptommønstre, varighed og intensitet.

Disse kriterier hjælper sundhedsprofessionelle med at skelne mellem almindelig stress og klinisk signifikant angst, der kræver behandling.

Forskellige former for angst

Angst varierer i forskellige psykiske sygdomme; i nogle er det det primære symptom, mens det i andre er et af de væsentligste symptomer.

Angst er også almindelig i mange fysiske sygdomme og optræder i næsten alle psykiske lidelser. Forskellen mellem angstformer ligger i symptomerne, årsagerne og deres indvirkning på dagligdagen.

Angstlidelser hvor angst er det dominerende symptom: Angstlidelser varierer i form og symptomer. Panikangst karakteriseres ved pludselige og voldsomme anfald, ofte med fysiske symptomer som hjertebanken og vejrtrækningsproblemer. Generaliseret angst indebærer konstant bekymring og ængstelse, der ikke er knyttet til specifikke situationer. Lettere angst-depressionslidelse kombinerer symptomer på både angst og depression, ofte med angst som det første tegn. Fobier kan være specifikke (som højdeskræk) eller mere generelle (som agorafobi eller socialfobi), og fører kun til diagnose, hvis de signifikant begrænser personens liv.

Angstlidelser, hvor angst er et væsenligt symptom: OCD (Obsessiv-kompulsiv lidelse) er kendetegnet ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger, hvor personen føler trang til at udføre visse ritualer for at afværge frygtede katastrofer. PTSD (posttraumatisk stresslidelse) opstår efter alvorlige traumatiske hændelser og kan vare i længere perioder. Sygdomsangst, eller hypokondri, indebærer frygt for alvorlige sygdomme, ofte baseret på misfortolkning af kropslige fornemmelser, hvilket kan medføre hyppige lægebesøg og være lige så invaliderende som andre angstlidelser.

Angst symptomer?

Angstlidelser præsenterer sig gennem en række symptomer, der varierer i intensitet og form.

Typiske psykologiske symptomer omfatter konstant bekymring, nervøsitet, frygt og en følelse af uvirkelighed eller forestående fare.

Fysiske tegn kan inkludere hjertebanken, svedtendens, rysten, træthed og muskelspændinger.

Disse symptomer kan forstærke hinanden og føre til en ond cirkel, hvor angsten eskalerer. Denne eskalering kan begrænse en persons evne til at fungere normalt i dagligdagen og påvirke deres sociale interaktioner og arbejdspræstationer.

Angst behandling?

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angst diagnose ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig