Angst definition

Skrevet af UNIKDANMARK

January 17, 2024

I denne blog vil vi gå i dybden på ” Angst definition ” De præcise årsager til angst er ikke fuldt kendt, men det antages at være en kombination af genetisk sårbarhed og livsbegivenheder. Angst har en vis arvelighed, men psykologiske og sociale forhold i opvæksten og voksenlivet spiller en væsentlig rolle.

Børn af forældre med angst har øget risiko, især for lignende angsttyper. Udløsende faktorer kan inkludere stress, mobning, skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald, utryghed og vanskelige barndomsforhold som mangel på kærlighed, stabilitet, vold eller misbrug.

Har du brug for psykologisk rådgivning?

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvad er angst

Angst er en naturlig følelse, men for nogle kan den udvikle sig til en sygdom. Det er en reaktion på fare, men kan blive overdreven og forekomme i almindelige situationer. Angst varierer i intensitet fra let nervøsitet til svære panikanfald.

Generaliseret angst er konstant, mens panikangst kan opstå pludseligt. Angst kan også være et symptom på andre psykiske eller fysiske sygdomme. Hvis angst begrænser ens dagligdag, anbefales det at søge lægehjælp.

Angst symptomer

Angst kan medføre både fysiske og psykiske symptomer, som påvirker tanker og adfærd. Fysiske symptomer som hjertebanken og åndenød er ofte tydelige, mens psykiske symptomer kan variere fra mild ængstelse til intense følelser af frygt.

Disse symptomer kan forstærke hinanden, skabe en ond cirkel af voksende angst og bekymringer. Angstsymptomer varierer fra person til person og kan være knyttet til specifikke situationer eller opstå spontant. Forskellige angsttyper kan også forekomme samtidig.

Angst kan frembringe en række forskellige symptomer, herunder:

 1. Fysiske symptomer:

  • Hjertebanken
  • Åndenød
  • Kvalme
  • Prikken og snurren i fingrene
 2. Psykiske symptomer:

  • Let ængstelse
  • Anspændthed
  • Uvirkelighedsfølelse
  • Dødsangst
  • Frygt for at miste forstanden
 3. Tanker og adfærd:

  • Bekymringer
  • Katastrofetanker
  • Manglende tro på at kunne klare situationer
  • Frygt for at miste selvkontrollen

Angst behandling?

Behandling af angst gennem psykologisk rådgivning og psykoterapi er effektiv og centrerer om at forstå og bearbejde de underliggende årsager til angsten.

I vores UNIK centre er vi specialiserede i disse behandlingsformer, hvor vi tilbyder individuelt tilpassede terapiforløb.

Vores mål er at give redskaber til bedre at forstå angst, lære strategier til at håndtere den, og i sidste ende opnå en forbedring af livskvalitet.

Afslutning

Vi håber denne blog har gjort dig klogere på ” Angst definition ” Hvis du har brug for psykoterapeutisk rådgivning kan du kontakte os forneden

Kontakt på 40 19 32 32 for en gratis afklaringssamtale eller tryk på knappen!

Hvordan stress sygemelder man sig