UNIKDANMARK er en REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED UNIKDANMARK er en RSV – Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.  

Professionel psykologhjælp uden venteliste

Vi grundlægger vores arbejde på indsatser inden for bl.a. Serviceloven.   Vi understøtter psykisk sårbare unges mentale sundhed samt hjælper unge efter et klinisk forløb i psykiatrien, desuden hjælper vi også anbragte unge med udviklingstraumer og omsorgssvigt.

Vi tilbyder psykologhjælp, gruppeterapi og når I som kommune køber forløb igennem UNIKDANMARK får de unge adgang til et trygt recovery-orienteret fællesskab i vores fysiske centre. Vi hjælper unge i overgangen til voksenlivet.

Eller ring på 40 19 32 32

Socialfaglige ydelser

Se de valgmuligheder UNIKDANMARK har at tilbyde kommuner.

Beskæftigelse

Opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, beskæftigelse eller uddannelse.

Hvordan gør vi

Hvem er UNIKDANMARK og hvordan arbejder vi?

Over 3.000 effektive løsninger leveret til 29+ tilfredse kommuner og virksomheder.
Københavns Kommune
Herlev Kommune
Ballerup Kommune
Albertslund Kommune
Frederiksberg Kommune
Psykologhjælp billigt

I UNIKDANMARK tror vi på forebyggelse

Hos UNIKDANMARK tilbyder vi både tidligt forebyggende indsatser, jf. Lov om social service § 11 og forebyggende foranstaltninger, jf. Lov om social service § 52 i form af familiebehandling, kontaktpersonsindsatser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, efterværn eller akut/sideløbende
støtte med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Indsatsen kombinerer professionelle og frivillige indsatselementer.

Det professionelle element sikrer indsatsens faglighed, hvilket er afgørende i forhold til målgruppen. Det frivillige element er afgørende i forhold til at sikre god kontakt med vores unge og familier.

Ved at kombinerer fagprofessionelle og frivillige fungerer indsatsen som bindeled mellem system og civilsamfund.

Vores tilgang

UNIKDANMARK er en virksomhed, der drives med det formål at fremme særlige sociale, sundheds- og samfundsgavnlige formål. UNIKDANMARK er således en RSV – Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Hos UNIKDANMARK har vi en bred socialpsykologisk forståelse og er funderet i udviklingspsykologi, udviklingsforstyrrelser og voldforebyggelses. Vi kigger på, hvad der er hændt børnene, de unge og deres familier, så vi som fagpersoner prøver at forstå deres reaktioner.

Nem psykologhjælp

Socialfaglige ydelser vi tilbyder til kommuner

Forbyggende forløb §30

UNIKDANMARK tilbyder kortvarig individuel eller familieorienteret støtte.

Familiebehandling §32. stk. 1 nr. 5

Familieorienteret støtte, som bidrager til at hverdagen i familien.

Kontaktperson §32.3

Individuel eller familieorienteret støtte, som bidrager til positiv udvikling.

Ungestøtte §114.2

Hos UNIKDANMARK ved vi, at overgangen til voksenlivet kan være en udfordrende tid.

Praktisk pædagogisk støtte §32.2

Rådgivende og anvisende støtte i hjemmet, som har fokus på handling.

Mentorforløb

Der tilbydes Individuel støtte med henblik på at fremme muligheder.

UNIKDANMARK har reduceret omkostninger-og øget psykologhjælp

Psykologhjælp uden ventetid

Vores fællesskab fører til vækst, øget mental velbefindende og ensartede ydelser uafhængigt af geografi.

Læs mere >

Besparelse

5 tusind

Estimeret besparelse på psykologhjælp per person, vi hjælper

Se  teamet >

Meget hurtigere

91%

UNIKDANMARK har ingen ventid for psykologhjælp

Oplev  hvordan >

Formindsk omkostning og øg hastigheden

Psykogloghjælp og terapi, som virker bedre (58% bedre ifølge vores statestikker over 5 års indsamling)

Psykologhjælp uden ventetid

Vores fællesskab fører til vækst, øget mental velbefindende og ensartede ydelser uafhængigt af geografi.

Læs mere >

Besparelse

kr 5.000

Det er den estimeret besparelse på psykologhjælp per person baseret på gennemsnit pris.

Se teamet

Lokationer

3

Vi har fysiske lokationer i Herlev, Frederiksberg, og København samt online konsultationer for hele Danmark.

Hurtigere

91%

UNIKDANMARK har ingen ventid for psykologhjælp

Hjulpet

1700+

Gennem årene har vi støttet utallige danskere i deres mentale rejser, hjulpet dem med at navigere i både hverdagen og livet. 

Formindsk omkostning og øg hastigheden

Psykogloghjælp og terapi, som virker bedre (58% bedre ifølge vores statestikker over 5 års indsamling)

Læs mere >

Bliv en del af UNIKDANMARK

Alle 29+ kommuner