UNIK

DANMARK

Kontakt os: info@unikdanmark.dk – UNIK DANMARK

I UNIK DANMARK SER VI RESSOURCER, OG IKKE BEGRÆNSNINGER, HOS ALLE MENNESKER

I UNIK DANMARK har vi store ambitioner, og vi arbejder derfor både lokalt og national. Vi arbejder med verdensmålene i praksis, for at nedbryde barrierer, og derved styrke mulighederne for, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Vi ønsker at bidrage til et bedre Danmark for alle, og at registreringen som socialøkonomisk virksomhed RSV skal bidrage til ovenstående. UNIK DANMARK geninvesterer overskud i nuværende og nye indsatser til gavn for målgruppen – et vigtigt aktiv ift. Sundheds- og beskæftigelsespolitikken

Unik Danmark er etableret af foreningen Børn og Unges Trivsel i 2019 for at bidrage til, at flere unge med komplekse problemstillinger og særligt udsatte på kanten kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. I Unik Danmark går en del af overskuddet til udvikling af nye tiltag og aktiviteter. Vi vil oprette en uddelingspulje til køb af fx(:) pc, mobiltelefon, kørekort, kurser eller anden opkvalificering, som nuværende og tidligere anbragte unge kan benytte og søge støtte fra. Det vil være muligt for målgruppen i alderen 15-30 år løbende at søge om støtte.

Vores ambitioner

Vi sætter den unge i højsædet.

Vi styrer efter de unges behov – Intet andet.

Vi er nysgerrige på de unges interesser.

Vi sikre, at de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede for, at løse opgaven.

At vi sammen med Børn og Unges Trivsel sætter retning og udarbejder formater og realiserer synergierne. Fokus på de unge.

Mission

Vores mission er at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår. Vi ønsker at være medvirkende til at sikre, at alle mennesker får den rette hjælp og de rette vilkår for at komme i beskæftigelse ved at tilbyde forskellige former for fleksible løsninger – herunder udviklingskurser og individuelle afklaringsforløb. Vi arbejder efter verdensmålene og tænker i bæredygtige og helhedsorienterede løsninger på tværs af stat, kommune og det private erhvervsliv. Det gør vi for at synliggøre muligheder for uddannelse og beskæftigelse til en særligt udsat målgruppe. Ingen kan alt, men alle kan noget, og dette har stor værdi for såvel den enkelte som for samfundet.

Vision

Vi ønsker at Unik Danmark er kommunernes første valg som samarbejdspartner, når der tales om særligt udsatte og det rummelige arbejdsmarked. Den overordnede vision er at skabe innovative og bæredygtige løsninger til gavn for både mennesker og arbejdsmarkedet, da vi ser særligt sårbare som en arbejdskraftreserve i Danmark. Vi tror på, at alle også særligt udsatte unge med mentale og/eller komplekse problemstillinger med Unik Danmarks hjælp kan komme i beskæftigelse og opleve at have værdi for samfundet.

Bestyrelse
(under konstruktion)

Vi tror på, at alle også særligt udsatte unge med mentale og/eller komplekse problemstillinger med UNIK DANMARKs hjælp kan komme i beskæftigelse og opleve at have værdi for samfundet.

John Graversen

Direktør UNIK DANMARK

 

Tidligere

Programchef Dansk Arkitektur Center

Ina Stevenius Ringdal

Formand

Chef for alle kan bidrage

Holbæk Kommune

 

Tidligere

Arbejdsmarkedsdirektør

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

OM UNIK DANMARK

UNIK DANMARK er etableret af foreningen Børn og Unges Trivsel i 2019 for at bidrage til, at flere unge med komplekse problemstillinger og særligt udsatte på kanten kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.

I UNIK DANMARK går en del af overskuddet til udvikling af nye tiltag og aktiviteter. Vi understøtter unge fra vores uddelingspulje med fx: pc, mobil, kørekort kurser eller anden opkvalificering som nuværende og tidligere anbragte unge kan benytte og søge støtte fra. Der vil være mulighed for målgruppen i alderen 15-30 år at søge om støtte løbende.

8 + 9 =